Chen Wang - Selected Publications#


1. He Zhenyu; Ren Lili; Yang Juntao; Guo Li; Feng Luzhao; Ma Chao; Wang Xia; Leng Zhiwei; Tong Xunliang; Zhou Wang; Wang Geng; Zhang Ting; Guo Yan; Wu Chao; Wang Qing; Liu Manqing; Wang Conghui; Jia Mengmeng; Hu Xuejiao; Wang Ying; Zhang Xingxing; Hu Rong; Zhong Jingchuan; Yang Jin; Dai Juan; Chen Lan; Zhou Xiaoqi; Wang Jianwei; Yang Weizhong; Wang Chen. 2021. Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study. LANCET. 397(10279): 1075-1084.

2. Wang Chen; Horby Peter-W; Hayden Frederick-G; Gao George-F.2020.A novel coronavirus outbreak of global health concern. LANCET.395(10223):470-473.

3. Cao B; Wang Y; Wen D; Liu W; Wang Jingli; Fan G; Ruan L; Song B; Cai Y; Wei M; Li X; Xia J; Chen N; Xiang J; Yu T; Bai T; Xie X; Zhang L; Li C; Yuan Y; Chen H; Li Huadong; Huang H; Tu S; Gong F; Liu Y; Wei Y; Dong C; Zhou F; Gu X; Xu J; Liu Z; Zhang Y; Li Hui; Shang L; Wang K; Li K; Zhou X; Dong X; Qu Z; Lu S; Hu X; Ruan S; Luo S; Wu J; Peng L; Cheng F; Pan L; Zou J; Jia C; Wang Juan; Liu X; Wang S; Wu X; Ge Q; He J; Zhan H; Qiu F; Guo L; Huang C; Jaki T; Hayden F-G; Horby P-W; Zhang D; Wang C.2020.A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE.382(19):1787-1799.

4. Wang Yeming; Zhang Dingyu; Du Guanhua; Du Ronghui; Zhao Jianping; Jin Yang; Fu Shouzhi; Gao Ling; Cheng Zhenshun; Lu Qiaofa; Hu Yi; Luo Guangwei; Wang Ke; Lu Yang; Li Huadong; Wang Shuzhen; Ruan Shunan; Yang Chengqing; Mei Chunlin; Wang Yi; Ding Dan; Wu Feng; Tang Xin; Ye Xianzhi; Ye Yingchun; Liu Bing; Yang Jie; Yin Wen; Wang Aili; Fan Guohui; Zhou Fei; Liu Zhibo; Gu Xiaoying; Xu Jiuyang; Shang Lianhan; Zhang Yi; Cao Lianjun; Guo Tingting; Wan Yan; Qin Hong; Jiang Yushen; Jaki Thomas; Hayden Frederick-G; Horby Peter-W; Cao Bin; Wang Chen.2020.Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. LANCET.395(10236):1569-1578.

5. Wang, Chen; Xu, Jianying; Yang, Lan; Xu, Yongjian; Zhang, Xiangyan; Bai, Chunxue; Kang, Jian; Ran, Pixin; Shen, Huahao; Wen, Fuqiang; Huang, Kewu; Yao, Wanzhen; Sun, Tieying; Shan, Guangliang; Yang, Ting; Lin, Yingxiang; Wu, Sinan; Zhu, Jianguo; Wang, Ruiying; Shi, Zhihong; Zhao, Jianping; Ye, Xianwei; Song, Yuanlin; Wang, Qiuyue; Zhou, Yumin; Ding, Liren; Yang, Ting; Chen, Yahong; Guo, Yanfei; Xiao, Fei; Lu, Yong; Peng, Xiaoxia; Zhang, Biao; Xiao, Dan; Chen, Chung-Shiuan; Wang, Zuomin; Zhang, Hong; Bu, Xiaoning; Zhang, Xiaolei; An, Li; Zhang, Shu; Cao, Zhixin; Zhan, Qingyuan; Yang, Yuanhua; Cao, Bin; Dai, Huaping; Liang, Lirong; He, Jiang.2018 Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health [CPH]] study): a national cross-sectional study. LANCET. 391(10131):1706-1717.

6. Chen Simiao; Zhang Zongjiu; Yang Juntao; Wang Jian; Zhai Xiaohui; Barnighausen Till; Wang Chen.2020.Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies.LANCET.395(10232):1305-1314.

7. Zhai Zhenguo; Li Chenghong; Chen Yaolong; Gerotziafas Grigorios; Zhang Zhenlu; Wan Jun; Liu Peng; Elalamy Ismail; Wang Chen.2020.Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines.THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS.120(6):937-948.

8. Huang, Kewu; Yang, Ting; Xu, Jianying; Yang, Lan; Zhao, Jianping; Zhang, Xiangyan; Bai, Chunxue; Kang, Jian; Ran, Pixin; Shen, Huahao; Wen, Fuqiang; Chen, Yahong; Sun, Tieying; Shan, Guangliang; Lin, Yingxiang; Xu, Guodong; Wu, Sinan; Wang, Chaolong; Wang, Ruiying; Shi, Zhihong; Xu, Yongjian; Ye, Xianwei; Song, Yuanlin; Wang, Qiuyue; Zhou, Yumin; Li, Wen; Ding, Liren; Wan, Chun; Yao, Wanzhen; Guo, Yanfei; Xiao, Fei; Lu, Yong; Peng, Xiaoxia; Zhang, Biao; Xiao, Dan; Wang, Zuomin; Chen, Zhengming; Bu,

Xiaoning; Zhang, Hong; Zhang, Xiaolei; An, Li; Zhang, Shu; Zhu, Jianguo; Cao, Zhixin; Zhan, Qingyuan; Yang, Yuanhua; Liang, Lirong; Tong, Xunliang; Dai, Huaping; Cao, Bin; Wu, Tangchun; Chung, Kian Fan; He, Jiang; Wang, Chen.2019.Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study.LANCET.394(10196):407-418.

9. Jia, Xuehong; Liu, Bo; Bao, Linlin; Lv, Qi; Li, Fengdi; Li, Hui; An, Yunqing; Zhang, Xulong; Cao, Bin; Wang, Chen. 2018.Delayed oseltamivir plus sirolimus treatment attenuates H1N1 virus-induced severe lung injury correlated with repressed NLRP3 inflammasome activation and inflammatory cell infiltration. PLOS PATHOGENS. 14(11):e1007428.

10. Xiao, Dan; Chen, Zhengming; Wu, Sinan; Huang, Kewu; Xu, Jianying; Yang, Lan; Xu, Yongjian; Zhang, Xiangyan; Bai, Chunxue; Kang, Jian; Ran, Peixin; Shen, Huahao; Wen, Fuqiang; Yao, Wanzhen; Sun, Tieying; Shan, Guangliang; Yang, Ting; Lin, Yingxiang; Zhu, Jianguo; Wang, Ruiying; Shi, Zhihong; Zhao, Jianping; Ye, Xianwei; Song, Yuanlin; Wang, Qiuyue; Zhou, Yumin; Ding, Liren; Yang, Ting; Chen, Yahong; Guo, Yanfei; Xiao, Fei; Lu, Yong; Peng, Xiaoxia; Zhang, Biao; Wang, Zuomin; Zhang, Hong; Bu, Xiaoning; Zhang, Xiaolei; An, Li; Zhang, Shu; Cao, Zhixin; Zhan, Qingyuan; Yang, Yuanhua; Liang, Lirong; Liu, Zhao; Zhang, Xinran; Cheng, Anqi; Lin, Haoxiang; Cao, Bin; Dai, Huaping; He, Jiang; Wang, Chen.2019.Prevalence and risk factors of small airway dysfunction and its association with smoking in China: a national cross-sectional study of 50 479 adults.LANCET.3941:13.

Imprint Privacy policy « This page (revision-4) was last changed on Monday, 1. November 2021, 14:00 by System
  • operated by