Leszek Starkel - Selected publications#


  • Rozwój rzeźby Polskich Karpat fliszowych w holocenie, „Prace Geogr. Inst. Geogr. PAN”, 22, 1960.
  • Paleogeografia holocenu (PWN, 1977).
  • Geografia Polski – środowisko przyrodnicze (L. Starkel red., PWN,1991).
  • Temperate Palaeohydrology (współautorzy: K.J. Gregory, J. Thornes), J. Wiley, 1991.
  • Rains, Floods and Landslides in the Darjeeling Himalaya, (L. Starkel, S. R. Basu, eds.), Indian Nat. Sc. Academy, New Delhi, 2000.
  • Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, „Monografie IGiPZ PAN”, 2, 2001.
  • Global Continental Paleohydrology (współautorzy: K. J. Gregory, V. R. Baker, 1995).
  • Rainfall, Runoff and Soil Erosion in the Globally Extreme Humid Area, Cherrapunji Region, India (L. Starkel, S. Singh eds.), *„Prace Geogr. IGiPZ PAN”, 191, 2004.
  • Współczesne przemiany rzeźby Polski (L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień, red., 2008).

Imprint Privacy policy « This page (revision-3) was last changed on Wednesday, 22. July 2015, 14:51 by Mikisz Joanna
  • operated by