!!Leszek Starkel - Selected publications
\\
*''Rozwój rzeźby Polskich Karpat fliszowych w holocenie'', „Prace Geogr. Inst. Geogr. PAN”, 22, 1960. 
*''Paleogeografia holocenu'' (PWN, 1977).
*''Geografia Polski – środowisko przyrodnicze'' (L. Starkel red., PWN,1991).
*''Temperate Palaeohydrology'' (współautorzy: K.J. Gregory, J. Thornes), J. Wiley, 1991.
*''Rains, Floods and Landslides in the Darjeeling Himalaya'', (L. Starkel, S. R. Basu, eds.), Indian Nat. Sc. Academy, New Delhi, 2000.
*''Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś'', „Monografie IGiPZ PAN”, 2, 2001.
*''Global Continental Paleohydrology'' (współautorzy: K. J. Gregory, V. R. Baker, 1995).
*''Rainfall, Runoff and Soil Erosion in the Globally Extreme Humid Area, Cherrapunji Region, India'' (L. Starkel, S. Singh eds.), *„Prace Geogr. IGiPZ PAN”, 191, 2004.
*''Współczesne przemiany rzeźby Polski'' (L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień, red., 2008).