Inge Jonsson - List of publications (in Swedish)#


 • Swedenborgs skapelsedrama De cultu et amore Dei (diss.) 1961; amerikansk upplaga A Drama of Creation, Swedenborg Foundation 2004.
 • Swedenborgs korrespondenslära 1969.
 • Idéer och teorier om ordens konst 1971 (flera senare upplagor).
 • Emanuel Swedenborg, New York 1971; reviderad upplaga, Visionary Scientist, 1999.
 • Swedenborg – sökaren i naturens och andens världar (tills. med Olle Hjern) 1976; spansk översättning 1995.
 • Maktens verktyg 1978.
 • I symbolens hus 1983.
 • Den sköna lögnen 1986.
 • Humanistiskt credo 1988.
 • Vitterhetsakademien 1753-2003 2003.


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Friday, 23. November 2012, 14:09 by Nowak Aleksandra
 • operated by