!!Inge Jonsson - List of publications (in Swedish)
\\
*Swedenborgs skapelsedrama De cultu et amore Dei (diss.) 1961; amerikansk upplaga A Drama of Creation, Swedenborg Foundation 2004. 
*Swedenborgs korrespondenslära 1969. 
*Idéer och teorier om ordens konst 1971 (flera senare upplagor). 
*Emanuel Swedenborg, New York 1971; reviderad upplaga, Visionary Scientist, 1999. 
*Swedenborg – sökaren i naturens och andens världar (tills. med Olle Hjern) 1976; spansk översättning 1995. 
*Maktens verktyg 1978. 
*I symbolens hus 1983. 
*Den sköna lögnen 1986. 
*Humanistiskt credo 1988. 
*Vitterhetsakademien 1753-2003 2003. 
\\ \\