Erik Allardt - List of publications#


 • Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen (1952)
 • Social struktur och politisk aktivitet (1956)
 • Om sosiologiska teoriers och förklaringarnas natur (yhdessä Tor Hartmanin kanssa) Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1956.
 • Nuorison harrastukset ja yhteisön rakenne (yhdessä P. Jartin, F. Jyrkilän ja Y. Littusen kanssa). Porvoo: WSOY, 1958.
 • Sosiologia (yhdessä Yrjö Littusen kanssa). Porvoo: WSOY, 1961.
 • Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine. (2. painos 1966. 3. painos 1971). Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Förankringar (1970)
 • Att ha, att älska, att vara: om välfärd i Norden (1975)
 • Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976.
 • Christian Starckin kanssa: Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta: Suomenruotsalaiset vertailevasta näkökulmasta. Pohjautuu tekijöiden Ruotsissa 1981 julkaistuun teokseen Språkgränser och samhällsstruktur: Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981.
 • Sosiologia 1 (1983)
 • Samhället Finland (1987 )
 • Jan-Magnus Jansson: ett multiporträtt. Helsinki: Schildts, 1989.
 • Bondtur och kulturchocker: en intellektuell självbiografi (1995)
 • Suunnistuksia ja kulttuurisokkeja. Suomentanut Jaana Koistinen. Helsinki: Otava, 1995.
 • Svenska på stan: en attitydundersökning / Stadin ruotsi: asennetutkimus. Helsinki: Svenska Finlands folkting, 2000.


Imprint Privacy policy « This page (revision-3) was last changed on Tuesday, 4. July 2017, 12:30 by System
 • operated by