!!Erik Allardt - List of publications
\\
*Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen (1952)
*Social struktur och politisk aktivitet (1956)
*Om sosiologiska teoriers och förklaringarnas natur (yhdessä Tor Hartmanin kanssa) Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1956.
*Nuorison harrastukset ja yhteisön rakenne (yhdessä P. Jartin, F. Jyrkilän ja Y. Littusen kanssa). Porvoo: WSOY, 1958.
*Sosiologia (yhdessä Yrjö Littusen kanssa). Porvoo: WSOY, 1961.
*Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine. (2. painos 1966. 3. painos 1971). Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
*Förankringar (1970)
*Att ha, att älska, att vara: om välfärd i Norden (1975)
*Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. 
*Christian Starckin kanssa: Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta: Suomenruotsalaiset vertailevasta näkökulmasta. Pohjautuu tekijöiden Ruotsissa 1981 julkaistuun teokseen Språkgränser och samhällsstruktur: Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. 
*Sosiologia 1 (1983)
*Samhället Finland (1987 )
*Jan-Magnus Jansson: ett multiporträtt. Helsinki: Schildts, 1989. 
*Bondtur och kulturchocker: en intellektuell självbiografi (1995)
*Suunnistuksia ja kulttuurisokkeja. Suomentanut Jaana Koistinen. Helsinki: Otava, 1995. 
*Svenska på stan: en attitydundersökning / Stadin ruotsi: asennetutkimus. Helsinki: Svenska Finlands folkting, 2000. 
\\ \\