Bogdan Szlachta - Selected publications#


1/ Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku [Constitutionalism or Absolutism? Sketches from the 16th Century French Political Thought], Księgarnia Akademicka: Kraków 2005

2/ Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów [A Monarchy of Law? English Political Thought in the Times of Tudors], Księgarnia Akademicka: Kraków 2007

3/ Wokół katolickiej myśli politycznej [On Catholic Polituical Thought], WAM: Kraków 2007

4/ Szkice o konserwatyzmie [Essays on Conservatism], Ośrodek Myśli Politycznej: Kraków 2008

5/ Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema [Historic Subject as a Problem in Politics and in History], Vilnius University, Vilnius, Lithuania, 2011 (with V. Radzvilas, J. Dementavicius, A. Eidintas, A. Jokubaitis and S. Merkinaite)

6/ Faktyczność, normatywność, wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne (Facticity, Normativity, Multiculturalism. Essays in Political Philosophy, Ośrodek Myśli Politycznej: Kraków 2012

7/ The Christian Concept of Voluntarism as a Source of Modern Political Thinking, [w:] The Problem of Political Theology, ed. by P. Armada, A. Górnisiewicz, K.C. Matuszek, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, pp. 101-110

8/ Problematicznost’ stereotipov, [in:] Rossija – Polsza: problemy vzaimnogo vosprijatija, ed. by A. Shutov, Izdatielstvo Moskowskog Univiersitieta, Moskwa 2013, s. 12-18

9/ O суверенитете (несколько замечаний историка политической мысли), [w:] Cennosti w politikie. Opyt Polszi i Rossii, ed. by Б. Шляхта, A. ях, Kraków 2013, s. 185-202

10/ Das (neu-) verführte Denken?, [in:] Nidos sąsiuviniai/Niddener Hefte 8, ed. by Lina Motuzienė, Vilnius: Inter Se, 2013, s. 28-41
Imprint Privacy policy « This page (revision-2) was last changed on Monday, 11. August 2014, 12:34 by Kaiser Dana
  • operated by