Partial List of Publications#


A Selection from above 200 publications, incl. 25 books:1. Zależność i wyzwanie: Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich Trzeciej Rzeszy, KiW, Warszawa 1975, 404 s.

[Dependence and Defiance. Argentina in Front of the Competition Among the United States of America, Germany, and the

United Kingdom, 1929/1930-1945/1946]], Enlarged Third Edition, PISM, Warszawa 2023


2. Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie: Chilijska reakcja na światowy kryzys gospodarczy (1932), WYdanie II, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2013, 475 s.

[State-Socialism in the Actually Existing Capitalism. The Chilean response to the Great Depression (1932), Second Edition]]3. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Wydanie drugie rozszerzone, T.I, 438 s., T.II, 628 s., PISM, Warszawa 2007.

[An Introduction to the Analysis of Polish Foreign Policy, Second Edition Enlarged, 2 vols.]]4. Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX-XXI w., Wydanie II poprawione, Centrum Studiów

Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, ATUT, Wrocław 2012, 333 s.

[Political Philosophy Elements of the Integration Among the European States, 20th-21st CC., Second Edition]]5. Prospects for EU-US Relationship, Edited by Ryszard Stemplowski, Warszawa 2001, 123 p.; contributors: Kenneth Allard, Joseph

E. Bigio, Krzysztof Bobiński, Wolf Grabendorff, Lawrence S. Graham, Janusz Kaczurba, Manfred Knapp, Longin Pastusiak, Adam

Daniel Rotfeld, Alberta M. Sbragia, Ryszard Stemplowski, Peter Trubowitz, Andrzej Wielowieyski, Laurence A. Whitehead6. The European Union in the World System Perspective, Edited by Ryszard Stemplowski, Warszawa 2002, 198 p.; contributors:

Joseph E. Bigio, Carlos Escudé, Gernot Köhler, Ewa Maziarz, Aleksander Müller, Hans-Heinrich Nolte, Anna Pochylczuk, Ryszard

Stemplowski, Arno Tausch.7. The EU-US Cooperation, Transatlantic Dialogue. Third Conference, Warsaw 2003, Edited by Lawrence S. Graham and Ryszard

Stemplowski, Warszawa 2003, 134 p.; contributors: Alyson J.K. Bailes, Krzysztof Bobiński, Sławomir Dębski, Lawrence S Graham,

Jean Y. Haine, Bastien Nivet, Alberta M. Sbragia, Klaus-Heinrich Standke, Ryszard Stemplowski, Laurence A. Whitehead.8. On the State of Latin American States. Approaching the Bicentenary, Edited by Ryszard Stemplowski. Kraków: The Andrzej

Frycz Modrzewski Kraków University 2009, 592 p.; contributors: Carlos Escudé, Lawrence S. Graham, Colin M. Lewis, Tadeusz

Paleczny, Horst Pietschmann, Aleksander Posern-Zieliński, Ryszard Stemplowski, Patricio Valdivieso.9. Europe – Latin America: Looking at Each Other? Edited by Ryszard Stemplowski. Warszawa, PISM 2010, 497 s.; contributors: Karl

Buck, Antoni Dudek, Carlos Escudé, Lawrence A. Graham, Leszek Jesień, Alan Knight, Hieronim Kubiak, Jacek Kurczewski, Colin

M. Lewis, Ericka López Godoy, Aleksander Posern-Zieliński, Luiz Carlos Ribeiro, Peter H. Smith, Patricio Valdivieso, Beata Wojna,

Lubomir W. Zyblikiewicz.10. Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009, red. nauk. Ryszard Stemplowski, Wydanie II

poprawione, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa

2013, 594 s.; Contributors: Leopoldo J. Bartolomé, Joanna Cichocka, Silvio Huber, Héctor Jaquet, Elena María Kraustofl,

Danuta Łukasz, Jerzy Mazurek, Ryszard Stemplowski, Zygmunt Wolski

[Poles, Ruthenians and Ukrainians, Argentinians. Agricultural Colonization of Misiones, Argentina, 1892-2007, Second Edition

Enlarged]]
Imprint Privacy policy « This page (revision-2) was last changed on Monday, 24. July 2023, 17:32 by Stemplowski Ryszard
  • operated by