Danny Pieters - List of Publications#


1. The social security of irregular immigrant workers, as compared to the social security of nationals who perform work in an undeclared way, Leuven, 2011. (doctoraat Kapuy, K., promotor Pieters, D., copromotor Schoukens, P.

2. “Brussel, geen probleem voor de Vlaamse sociale zekerheid” in Periodiek - driemaandelijks tijdschrift van het Vlaams Geneeskundigenverbond, 2011, 66, pp. 11-13.

3. Inleiding tot het Belgische socialezekerheidsrecht, Leuven: Acco, 2011. (cum Schoukens, P.)

4.“Case Studies in Merging the Administrations of Social Security Contribution and Taxation” inCollaborating Across Boundaries Series, Washington, IBM Center for The Business of Government, 2011. (cum Bakirtzi, E., Schoukens, P.,)

5.“General conclusions and recommendations: steps towards a true and dynamic European Research Area”, in Berghman J., Schoukens P. (Eds.), The Social Security of Moving Researchers, Leuven, Acco, 2011, pp. 123-138. (cum Berghman, J., Schoukens, P., Vanden Bempt, K)

6. “De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09”, in Hendrickx F., Simoens D. (Eds.),Arbeids- en socialezekerheidsrecht (pp. 121-157), Brugge, die Keure, 2011, pp. 121- 157. (cum. Schoukens, P.)

7.“The methodology of social security law. Comparison and language” in Sandulli P., Faioli M. (Eds.), Attività transnatzionali. Sapere giurdico e scienza dell traduzione, Roma, Nuova Cultura, 2011, pp. 80- 101.

8.“Social Security in Europe after 2008: between Preserving the Past and Building the Future.”,Labour Market of 21st Century: Looking for Flexibility and Security, Vilnius, Vilniaus Universiteto Teisès fakulteto tarybos, 2011, pp. 555-569.

9. Improving the social security of internationally mobile researchers, Leuven, League of European Research Universities, 2010, 11pp. (cum Schoukens, P.)

10. Inleiding tot het Sociaal Recht, Onderdeel Arbeidsrecht, Leuven, Acco, 2010, 145 pp. (cum Schoukens, P.)

11. Security: a general principle of social security law in Europe, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 649 pp. (cum Schoukens, P., Becker, U., and Ross, F.)

12. De Europese Unie tegen een Vlaamse Sociale Zekerheid? (Vives Monografieën vol. 1), Leuven, Acco, 2010, 76 pp. (klik hier voor meer informatie)

13. Pieters, D.., “The Rules Within Regulation 883/2004 for Determining the Applicable Legislation”, European journal of social security 2009, vol. 11, issue 1-2, 81-117. (cum Schoukens, P.)

14. "Prólogo", in J. García Viña (ed.), Aspectos laborales de salud laboral y de seguridad social de los empleados del hogar, edition 37, Granada, Editorial Comares, 2009, xi-xiii.

15. Onze sociale zekerheid: anders en beter, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2009, 159 pp.

16. “Social Security – Data Protection and Privacy", in C. Bradley en C. Gibbon (ed.), International Social Sector Forum ISSF 10. Social Security and Social Services 2020: Managing through turbulence, delivering for the future, Berlin, IBM Global Social Industry Team, 2009, 40-41.

17. The Social Security Co-Ordination Between the EU and Non-EU Countries (Social Europe Series vol. 20), Antwerp, Intersentia, 2009, 165 pp. (cum aliis)

18. “La coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados Miembros:he Dynamism of Social Security”in M.A. Martínez y en A.V. Sempere Navarro, Cuestiones actueles sobre Derecho Social Comunitaria, Murcia, Ediciones Laborum, 2009, 541-549.

19. Pieters, D. “The Dynamism of Social Security” in F. Hendrickx, M. van Putten, W. Vandeputte en A. Rahmé, Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber Amicorum prof. dr. Othmar Vanachter, Antwerp, Intersentia, 2009, 665-675. (cum Schoukens, P.)

20. “Functional Federalism for our Social Security?” in Studies in Labour Law and Social Policy. Liber Amicorum prof. Dr. Habil. Andrezj Marian Świątkowski, Kraków, Katedra Praw Pracy i Polityki Społecznej Uniwerytetu Jogiellońskiego, 433-439

21. “Functional Federalism for our Social Security?”, The Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy 2009, vol. 20, 445-451.

22. Seguridad Social y supervivencia, CISS Tribuna Social, Mayo 2008, n° 209, pp. 21-23.

23. Wetboek sociaal recht voor studenten, Mechelen, Kluwer, 2008, xiii + 639 pp. (cum. HENDRICKX, F., RIGAUX, M., VANACHTER, O., VAN DEN LANGENBERGH, K., VAN REGENMORTEL, A., VERVLIET, V. en SCHOUKENS, P.)

24. Commentaar Europese wetgeving (Reeks: Wetboek sociale zekerheidsrecht), Brussel, Story-Scientia, 2008, 796 pp (losbladig). (cum. SCHOUKENS, P. & DILLEMANS, R.)

25. Inleiding tot het sociaal recht, Leuven, Acco, 2008, 144 + 91 pp. (cum. SCHOUKENS, P.)

26. Inleiding tot het Belgische Socialezekerheidsrecht, Leuven, Acco, 2008, 90 pp. (cum. SCHOUKENS, P.)

27. ¿Cómo conseguir una protección social adecuada de los empleados domésticos?, CISS Tribuna Social, Marzo 2008, n° 207, pp. 19-38.

28. National strategic memorandum on social security in the Republic of Croatia, Strasbourg/Skopje, Council of Europe/SISP Programme, 2007, 24 pp. (cum. SCHOUKENS, P.)

29. Wetboek sociaal recht voor studenten, Mechelen, Kluwer, 2007, xiii + 598 pp. (cum. HENDRICKX, F., VANACHTER, O., VAN DEN LANGENBERGH, K., VAN REGENMORTEL, A., VERVLIET, V. & SCHOUKENS, P.)

30. Regional strategic memorandum, Strasbourg/Skopje, Council of Europe/SISP Programme, 2007, 50 pp. (cum. SCHOUKENS, P.)

31. Het EVRM en de sociale zekerheid, in: Socialezekerheidsrecht (Themis vormingsonderdeel 45), SIMOENS, D. (ed.), die Keure, Brugge, 2007, pp. 53-71 (cum KAPUY, K., SCHOUKENS, P. & VAN LEUFFEL, L.).

32. EU-coördinatie van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, in: Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, VAN REGENMORTEL, A., VERSCHUEREN, H. & VERVLIET, V. (eds.), die Keure, Brugge, 2007, pp. 555-606.

33. Social Security Cases in Europe: The European Court of Human Rights, Antwerpen/ Oxford, Intersentia, 2007, 391 pp. (cum KAPUY, K. & ZAGLMAYER, B.)

34. Inleiding tot het sociaal recht, Leuven, Acco, 2007, 219 pp. (cum SCHOUKENS, P.)

35. Wetboek Sociaal Recht voor Studenten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2007, 598 pp. (cum HENDRICKX, F., RIGAUX, M., SCHOUKENS, P., VANACHTER, O., VAN DEN LANGENBERGH, K, VAN REGENMORTEL, A. & VERVLIET, V., eds.)

36. Sociale zekerheid quo vadis? Interviews met CEO’s van sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2007, 85-105 / Sécurité sociale, quo vadis ? Interviews avec des CEO de la sécurité sociale de 15 pays d’Europe occidentale, Revue belge de Sécurité Sociale, 2007, pp. 79-99 (cum SCHOUKENS, P.)

37. Naar een billijke pensioenopbouw binnen het gezin: de “splitting” van het beroepsinkomen over de partners, in:VAN DEN TROOST, A. & VLEMINCKX, K. (red.), Een pensioen op maat van vrouwen, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2007, 266pp.(cum SCHOUKENS, P.)

38. Federalismo social por la Union Europea? CES Medicina, Medellín, January 2007, 111-120.

39. Leuvens standpunt over de sociale zekerheid en de eindeloopbaanproblematiek, ContactPunt (Verbond der Vlaamse Tandartsen), februari 2007, 15-16. (cum BERGHMAN, J., SCHOKKAERT, E. & SCHOUKENS, P.)

40. Yu Jingji Kunjingzhong Qiubian De Ouzhou Shehui Anquan Zhidu (The changing European Social Security System in economic predicament), in: Shehui Baoxian Zhi Gaige Yu Zhanwang (Reform and perspectives on Social Insurance), Mingzheng Guo (ed.), National Chengchi University, Taipei, 2006, pp. 79-92.

41. Bruggen tussen fiscaliteit en sociale zekerheid, in L. BALLON, H. COUSY, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK en B. TILLEMAN, Liber Amicorum Frans Vanistendael, Herentals, Knops, 2007, 317-328. (cum. SCHOUKENS, P.)

42. Sociale zekerheid Quo Vadis? Interviews met CEO’s van sociale zekerheid in 15 West-Europese landen, BTSZ 2007, 85-108. (cum. SCHOUKENS, P.)

43. Sécurité sociale, quo vadis? Interviews avec des CEO de la Sécurité sociale des 15 pays d’Europe occidentale, RBSS 2007, 79-100. (cum. SCHOUKENS, P.)

44. Social security quo vadis? Interviews with social security administration CEOs in 15 Western European countries, New York, IBM Global Social Segment, IBM Corporation, 2007, 111 pp. (cum. SCHOUKENS, P.)

45. National Strategic Memorandum on Social Security in the Republic of Croatia, Council of Europe, Ministry Social Affairs, 2007 (Conference paper: Zagreb, 18 September 2007) (cum. SCHOUKENS, P.)

46. Regional Strategic Memorandum, Council of Europe, 2007 (Conference paper: Skopje, 27 August 2007; Tirana, 28 August 2007; Pristina, 29 August 2007; Zagreb, 18 September 2007; Sarajevo, 19 September 2007; Beograd, 20 September 2007) (cum. SCHOUKENS, P.)

47. “Social security. Quo Vadis?” Interviews with social security administration CEOs in 15 Western European countries, Leuven, European Institute of Social Security, 117p., 2006 (http://www.eiss.be/pdf/Social%20security%20quo%20vadis.pdf)

48. “Europees socialezekerheidsrecht: wetgeving en rechtspraak”, in J. PUT e.a. (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 3-84 (cum SCHOUKENS, P., VAN LEUFFEL, L. & ZAGLMAYER, B.)

49. Triptiek Sociale Zekerheid. De beginselen van socialezekerheidsrecht en hun toepassing in België en Nederland,Leuven/Voorburg, ACCO, 2006, 284pp. (cum SCHOUKENS, P.)

50. Social Security Cases in Europe: National Courts, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, xviii + 407 pp. (cum ZAGLMAYER, B.)

51. Wie maakt het Europese socialezekerheidsrecht, het hof?, Sociaal Maandblad Arbeid, 2006, 415-431.

52. Social Security: An Introduction to the Basic Principles, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006, 137pp.

53. Asistencia sanitaria por enfermedad y por maternidad. El Nuevo Reglamento de Coordinación de la Seguridad Social (EU) 883/2004, Revista del Ministerion de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, N° 64, 85-100 (cum MARHOLD, F.)

54. Simplification et réforme du règlement 1408/71: changements clés en matière de prestations de maladie, de maternité, de paternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations de décès, in X, Coordination de la sécurité sociale dans une Europe élargie: aujourd’hui et demain. Rapport de la conférence de l’UE concernant la sécurité sociale, tenue à Budapest, 7 et 8 mai 2004, 2005, 103-108.

55. Portret van Jef Van Langendonck, mens en academicus: niet bedoeld als hagiografie, in D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS en Y. STEVENS (red.), Sociale zekerheden in vraagvorm: liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, (cum. SIMOENS, D., PIETERS, D., PUT, J., SCHOUKENS, P. en STEVENS, Y.)

56. De verantwoordelijke samenleving, De Standaard 2005, 23-24 juli 2005, 26 pp.

57. Sociale zekerheden in vraagvorm. Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Mortsel, Intersentia, 2005, 612 p. (cum. SIMOENS, D., PUT, J., SCHOUKENS, P. EN STEVENS, Y. (eds.))

58. Inleiding tot het sociaal recht, Leuven, Acco, 2005 (cum. SCHOUKENS, P.)

59. Leuvens standpunt over de sociale zekerheid en de eindeloopbaanproblematiek, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2005, 713-718 / Position Louvaniste relative à la sécurité sociale et à la problématique des fins de carrière, (cum BERGHMAN, J., SCHOKKAERT, E. & SCHOUKENS, P.)

60. Book review of Michael Adler and Paul Henman, Computerization and E-Government in Social Security: A Comparative International Study, Washington, IBM Center for the Business of Government, 2005, European Journal of Social Security, 2005, 293- 294.

61. Book review of R.Creech, Law and Language in the European Union; The Paradox of a Babel “United in Diversity”, Groningen: Europa Law Publishing,2005, Common Market Law Review, 2005, 1785-1787.

62. Een socialer Europa … ook voor de student, in Sociale Zekerheden in vraagvorm. Liber Amicorum Jef Van Langendonck, SIMOENS, D. e.a. (ed.), Antwerpen/.Oxford, Intersentia, 2005, pp.309-320.

63. L’accès des travailleurs migrants irréguliers à la protection sociale, Revue de Droit Sanitaire et Social, 2005/4, pp. 529-542 (cum P.SCHOUKENS)

64. Simplification et réforme du règlement 1408/71 : changements clés en matière de prestations de maladie, de maternité, de paternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations de décès (Titre III, chapitres 1,2 et 3) in Coordination de la sécurité sociale dans une Europe élargie – aujourd’hui et demain. Rapport de la conférence de l’UE concernant la sécurité sociale tenue à Budapest, Hongrie, 7 et 8 mai 2004, , s.l.n.d., pp. 103- 108.

65. Cooperation Between Social Security and Tax Agencies in Europe, Collaboration Series, April 2005, Washington, IBM Center for The Business of Government, 2005, 55pp. (cum P.SCHOUKENS & B. ZAGLMAYER)

66. Illegal labour migrants and access to social protection”, European Journal of Social Security, 2004, 229-254 (cum P.SCHOUKENS)

67. Kritische situering van de hervorming van de Europese coördinatieverordening, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2004, pp.657-669/ “Réforme du Règlement Européen de coodination: une perspective critique”, Revue Belge de Sécurité Sociale, 2004, pp. 663-675.

68. De taal van het universitair onderwijs, in: Ad Amicissimum Amici Scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, Die Keure, 2004, pp. 234-238.

69. “Het socialezekerheidsstatuut van de ziekenhuisarts”, Acta Hospitalia, 2004/2, 55-84 (cum P.SCHOUKENS & L. VANREUSEL)

70. Rapport exploratoire sur l’accès des travailleurs migrants irréguliers à la protection sociale, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2004, 43p. (cum P.SCHOUKENS)

71. Exploratory Report on the Access to Social Protection for Illegal Labour Migrants Strasbourg, Council of Europe, 2004, 41p. (cum P.SCHOUKENS)

72. Recht, een inleiding in 20 stappen, Leuven, Acco, 2004, 344p. (cum P.SCHOUKENS)

73. Enhancing Social Cohesion in South East Europe by promoting the Co-ordination of National Social Security Schemes. Report on the assessment of the co-ordination needs, Strasbourg, Council of Europe, 2004, 102p. (cum P.SCHOUKENS)

74. Los sistemas de Seguridad Social de los nuevos y futuros estados miembros de la Unión Europea, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, 264 pp.

75. Los sistemas de Seguridad Social de los estados miembros de la Unión Europea, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, 361pp.

76. Vers un régime linguistique diversifié mais cohérent pour l’Union Européenne, in : Langues et Union Européenne, Cercle Richelieu Senghor de Paris (ed.), Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 37-49.

77. Freedom of Choice in Europe’s Social Security Law, European Journal of Social Security, 2003, pp.287-304.

78. Verso un’idea europea di federalismo sociale, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2003, pp.517-534.

79. De rol van particuliere uitvoeringsorganen in de wettelijke sociale zekerheidsstelsels van de Europese Unie, tenHagenStam, Den Haag, 2001, 73pp. (cum F.GOYENS)

80. De sociale zekerheid in de Conventie, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2003, 609-620 / La Sécurité Sociale dans la Convention, Revue Belge de Sécurité Sociale, 2003, 603-614.

81. The Social Security Systems of the States Applying for Membership of the European Union, Antwerpen-Oxford-New York, Intersentia, 2003, 230p.

82. Op weg naar een aangepaste coördinatie van de sociale zekerheid in Europa, Academia Press, Gent, 2003, vi + 299 pp. (cum F. GOYENS & P. SCHOUKENS)

83. Hacia un concepto europeo de federalismo social, Foro de Seguridad Social, 2003, nr.8/9, pp.62-71.

84. Werkbereidheid of loonbereidheid? Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002, pp. 339-353.

85. Recht, een Inleiding, ACCO, Leuven, 2002, 293 pp. (cum P.SCHOUKENS)

86. Inleiding tot het sociaal recht, ACCO, Leuven, 2002, viii + 179pp.

87. Vstup do osnovnikh pryntsypiv sotsial’nogo zabezpechennia, Karavela, Charkov, 2002, 144pp.

88. The Social Security Systems of the Member States of the European Union, Intersentia, Antwerp/Oxford/New York, 2002, XX + 329 pp.

89. The languages of the European Union, The Belgian House of Representatives, Brussels, 2002, 71 pp.

90. Les langues de l’Union Européenne, Chambre des Représentants deBelgique, Bruxelles, 2002, 80 pp.

91. De talen van de Europese Unie, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 2002, 75 pp.

92. The Convention for the Future of Europe and Social Security, European Journal of Social Security, 2002, pp.85-88.

93. What is a social security contribution and what is a tax? in: Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland und Europa : Festschrift für Professor Bernd Baron von Maydell, BOECKEN, W., RULAND, F. & STEINMEYER, H.-D. (eds.), Herman Luchterhand Verlag, Neuwied/Kriftel, 2002, pp. 515-529.

94. Social Security Systems in Europe: Reacting to a Diffcult Economic Context, in: KUO, M.-C., ZACHER, H. & CHAN, S. (eds.), Reform and Perspectives on Social Insurance: Lessons from the East and West, Kluwer Law International, London/The Hague/New York, 2002, pp.73-84.

95. Model Provisions in the field of Social Security for the South-Caucasian Region, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2002, 44 + 44 pp. (bilingual English/Russian) (cum SCHOUKENS, P.)

96. Europees socialezekerheidsrecht: wetgeving en rechtspraak, in: Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, SIMOENS, D. & PUT, J. (eds), Die Keure, Brugge, 2001, pp. 43-93 (cum SCHOUKENS, P. & CORVELEYN, F.)

97. Confidence and Changes : Managing Social Protection in the New Millenium, Kluwer Law International, London/The Hague/New York, 2001, 301 (editor).

98. Canotacum socialakan apahovutyan himnarar skzbunqnerin, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2001, 154pp.

99. Sosial müdafiænin æsas prinsiplæri, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2001, 98pp.

100. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der sozialen Sicherheit in Europa: Problemstellungen und Lösungsansätze, Die Sozialversicherung, nr. 3/2001, pp. 57-64.

101. E.U. co-ordination of social security contributions and taxes, Deutsche Rentenversicherung, nr. 1-2/ 2001.

102. Sotsialuri Usaprtkkhoebis dziritadi printsipebis Mimokhilva, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2001, 148 pp.

103. El futuro de los seguros de accidentes laborales y de enfermedades profesionales en la unión Europea, in: GONZALO GONZÁLEZ, B. & NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (eds.), Cien años de Seguridad Social, Fraternidad Muprespa & UNED, Madrid, 2000, 742 pp., pp.189-204.

104. Reflections upon social security comparison, in: GREVE, B. & PIETERS, D. (eds.), Social Security in an interdisciplinary perspective, MAKLU, Antwerpen/Apeldoorn, 1999, 163 pp., pp.85-101.

105. Reflections on the methodology of social security law comparison, in: GREVE, B. & PIETERS, D. (eds.), Social Security in an interdisciplinary perspective, MAKLU, Antwerpen/Apeldoorn, 1999, 163 pp., pp.103-112.

106. Report from the moderator, in: A.I.M., Health care without frontiers within the European Union? Free movement of goods an services in the health care sector, A.I.M. Secretariate, Brussels, 1999, 76 pp., pp.41-42.

107. International Impact upon Social Security, Kluwer Law International, London/ The Hague/ Boston, 1999, 223 pp. (editor).

108. Social Security Systems and their Operation in a Difficult Economic Context. A Social Security Resource Book, Council of Europe, Strasbourg, 1999, 157pp.

109. Final Report Concerning the Seminars Organised in the Member States concerning the Application of Co-ordination Regulation (EC) 1408/71, in: PIETERS, D. (ed.), The Co-ordination of Social Security at Work. Text, Cases and Materials, Acco, Leuven/Amersfoort, 1999, 497pp., pp. 25-104.

110. Social Protection in The Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia: A Brief Description, EISS/STAKES, Leuven, 1999, 94 pp. (editor)

111. De Nederlandse zorgverzekering in het licht van het recht van de EG. Onderzoek naar de verenigbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel met het recht op Vrij Dienstenverkeer en het Europese Mededingingsrecht, RVZ, Zoetermeer, 1999, 127 pp.

112. Het sociaal beleid en de federale rechtsorde, in: VANSTEENKISTE, S. & TAEYMANS, M. (eds.), Sociaal Beleid en Federalisme, Larcier, Brussel, 1999, X + 211 pp., pp.13-23.

113. Prólogo, in: SÁNCHEZ-CERVERA SENRA, A. & S., Prevención de riesgos laborales: Obligaciones del Empresario: deber general de protección, INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, Madrid, 1999, 97 pp., pp.5-6.

114. A European outlook on the social security co-ordination, in: KJONSTAD, A. (red.), Trygdeytelser i Europa, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1999, 253 pp., pp. 145-160.
    • 186. bis European Integration, Non-co-ordinated Taxes and Co-ordinated Social Security Contributions, in: ABRAHAM, F., STUYCK,J. & VANISTENDAEL, F. (eds.), Tax Policy and the Impending Economic and Monetary Union, Leuven University Press, Leuven, 1999, pp. 93-116 (Leuven Law Series nr.12)
    • 186. ter An exogenous and system-internal social security comparison, in: HONDIUS, E.H. (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking. Opstellen aangeboden aan prof.mr. H.U. Jessurun d’Oliveira, Kluwer, Deventer, 1999, pp. 127-135 (Reeks Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 57).
    • 186. quater Sociale zekerheid en recht: op zoek naar de essenties, in: KLOSSE, S. (ed.), Sociale Zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines, Die Keure, Brugge, 2000, pp.241-248.


115. Pour une fédéralisation partielle de la sécurité sociale,in: Les finances des Régions et des Communautés en Belgique, de CALLATAY, E.(dir.), Reflets et Perspectives, XXXVII, 1998/2, pp.161-170.

116. Reflections on the Methodology of Social Security Law Comparison, in: Verfassung, Theorie und und Praxis des Sozialstaats. Festschrift für Hans F. Zacher zum 70. Geburtstag, RULAND, F., von MAYDELL, B. & PAPIER H.-J. (eds.), C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 1998, pp.715-742.

117. Ivadas i pagrindinius socialines apsaugos principus, Eugrimas, Vilnius, 1998, 146pp.

118. Aan het werk… Beschouwingen over het arbeidsethos in het sociale zekerheidsrecht van vandaag en morgen, in: Sociaalrechtelijke Oraties 1977-1997, NOORDAM, F.(ed.), Kluwer, 1998, pp. 112-159.

119. The Consequences of European Competition Law for National Health Care Policies, in:Rechtsdogmatik und Rechtspolitik im Arbeits- und Sozialrecht. Festschrift für Theodor Tomandl zum 65. Geburtstag, KREJCI, H., MARHOLD, F., SCHRAMMEL, W., SCHRANK, F. & WINKLER,G. (eds.), Manzsche Verlag, Wien, 1998, pp.603-622.

120. Pathways for Social Protection in Europe, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 1998, 86pp. (cum NICKLESS,J.).

121. Het Europese kartelrecht en de ziekenfondsen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1997, 41pp (cum E.BALLON).

122. The consequences of European competition law for national health policies, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1997, 58pp. (cum S. VAN DEN BOGAERT).

123. De Vlaamse Sociale Zekerheid in 101 vragen en antwoorden, Acco, Leuven/Amersfoort, 1997, 236pp (cum aliis).

124. Imposte non coordinate e contributi sociali coordinati. Conseguenze derivanti dalla mancanza di un coordinamento fiscale nell'Unione europea sulle misure regolamentari di coordinamento relative ai contributi della sicurezza sociale, in: La Protezione Sociale e il Mercato Unico Europeo. Evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale e libera circolazione: problemi e prospettive, PAGANETTO, L. (ed.), CEIS, Roma Tor Vergata, 1997, pp. 65-86.

125. Impôts non coordonnés et cotisations sociales coordonnées. Les conséquences de l'absence de coordination fiscale dans l'Union européenne sur les mesures réglementaires de cotisation qui ont trait aux cotisations de sécurité sociale, in: La Protection Sociale et le Marché Unique Européen. Evolution des systèmes de sécurité sociale et libre circulation: problèmes et perspectives, PAGANETTO, L. (éd.), CEIS, Roma Tor Vergata, 1997, pp.65-88.

126. Enquiry into the Legal Foundations of a Possible Extension of Community Provisions on Social Security to Third Country Nationals Legally Residing and /or Working in the European Union, in:Social Security of Migrants in the European Union of Tomorrow, EICHENHOFER, E. (ed.), IMIS-Schriften, Bd.4,Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 1997, pp. 103-115.

127. Social security and taxation: a matter of co-ordination? in: Social Protection in Europe. Facing up to changes and challenges, BOSCO, A. & HUTSEBAUT, M. (eds.), ETUI, Brussels, 1997, pp.405-416.

128. Základní principy sociálního zabezpecení, in: Sociální Zabezpecení (Vybrané Texty), SIROVÁTKA, T. (ed.), Masarykova Univezita v Brnê, Brno, 1997, pp.5-70.

129. Sociale zekerheid in Centraal- en Oost-Europa, in: Liber Amicorum Roger Dillemans. Deel II. Socialezekerheidsrecht, VAN LANGENDONCK, J. (ed.), 1997, pp. 305-330.

130. Enquiry into the Legal Foundations of a Possible Extension of Community Provisions on Social Security to Third-Country Nationals legally Residing and/or Working in the European Union, in: Prospects of Social Security Co-ordination, SCHOUKENS, P. (ed.), Acco, Leuven, 1997,pp. 15-48.

131. Application of the Provisions of Regulation(EEC) 1408/71 and the Issue of Posting: Facts, Problems and Comments, in: Prospects of Social Security Co-ordination, SCHOUKENS, P. (ed.), Acco, Leuven, 1997,pp. 49-111 (cum P. DONDERS & P. SCHOUKENS)

132. Taxation and Social Security: Non Co-ordinated Taxes and Co-ordinated Social Contributions, in: Prospects of Social Security Co-ordination, SCHOUKENS, P. (ed.), Acco, Leuven, 1997,pp. 113-126.

133. The Co-ordination of Social Security Schemes for Civil Servants, in: Prospects of Social Security Co-ordination, SCHOUKENS, P. (ed.), Acco, Leuven, 1997,pp. 127-155 (cum S. VANDEN BOGAERT).

134. Towards a Radical Simplification of the Social Security Co-ordination. Exploratory study on possibilities of replacement of Regulations (EEC) Nos. 1408/71 and 574/72 in order to simplify the EC Co-ordination of social security schemes, in: Prospects of Social Security Co-ordination, SCHOUKENS, P. (ed.), Acco, Leuven, 1997,pp.177-223.

135. Qualitative European Social Security Legislation, in: The Social Quality of Europe, BECK, W., VAN DER MAESEN, L. & WALKER, A. (eds.) Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1997, pp.69-78 (et. The Policy Press, Bristol, 1998, pp.77-87)

136. Social Security Law in the Fifteen Member States of the European Union, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1997, 285 pp.

137. Social Security and sustainable Development, in: Social Protection of the Next Generation in Europe, EISS Yearbook 1997/Annuaire IESS 1997, PIETERS, D. (ed.), Kluwer Law International, London/The Hague/Boston, 1998, pp.73-90.

138. De gezondheidszorgverzekeraar in het Europa van morgen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1996, 52pp.

139. De uitbreiding van de gemeenschapsregels op het vlak van de coördinatie der sociale-zekerheidsstelsels der lidstaten van de Gemeenschap tot onderdanen van derde landen die wettig in de Gemeenschap verblijven en/of tewerkgesteld zijn, in: vreemdelingen en Sociale Zekerheid, Mys & Breesch, Gent, 1996, pp. 81-98.

140. Een zoektocht naar zekerheid, Oost-Europa Verkenningen, 1996, mei, pp. 18-24.

141. Problems of comparison of social protection and a strategy for harmonisatiopn: the Thirteenth State, in: Social Protection and the European Economic and Monetary Union, Avebury, Aldershot/Brookfield/Singapore/Sydney, 1996, pp. 24-34.

142. European Economic and Monetary Union and Social Security, in: Social Challenges of the EU and the Intergovernmental Conference, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 1996, pp. 21-36.

143. De sociale grondrechten in de lidstaten van de Europese Unie, in: Mens en Recht.Essays tussen rechtstheorieen rechts-praktijk. Liber Amicorum Jan M.Broekman, Peeters, Leuven, 1996, pp. 243-255.

144. Europe and Posting: some reflections, in:The Free Movement of Workers within the European Union: Posting and the Perspectives of Community Coordination in the Context of the Regulation 1408/71, European Conference 11-15 october 1995, IKA, Athene, 1996, pp. 147-162 (cum SCHOUKENS, P.).

145. De verpleegkundige in de Europese Unie, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1995, 58 pp. (cum aliis)

146. Transparantie van de financiële transfers in de sociale zekerheid, AKVS Schriften, nr.30, 1995, pp.70-80.

147. Enquiry into the legal foundations of a possible extension of Community provisions on social security to third-country nationals legally residing and/or working in the European Union, in: Social security in Europe. Equality between nationals and non-nationals, Departa-mento de Relaçôes Internacionais e Convençôes de Segu-rança Social, Lisboa, 1995, pp.189-243.

148. La protection des droits sociaux dans les ordres juridiques de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, in: Aspects of the protection of individual and social rights, Hestia, Athens, 1995, pp.317-344.

149. Inleiding tot de beginselen van de sociale zekerheid, Kluwer/Sovac, Deventer/Utrecht, 1995, 182pp.
    • 141. bis L’assitenza sociale degli agricoltori: prospettive comparative ed europee, La Previdenza Agricola in Europa, Empaia (ed.),Milano, Franco Angeli, 1995, pp.155- 170.


150. Uusia tuulia sosiaalipolitiikkaan - Enemmän Europpaa ja kansallista vastuuta, Dialogi, 1995, nr.3, pp.27-30.

151. Les droits sociaux fondamentaux dans les pays membres de l'Union Européenne, in:Les droits économiques, sociaux et culturels dans la constitution, Ergec, R.(dir.), Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 93-106.

152. Een christelijke boodschap voor de sociale zekerheid van de 21ste eeuw, in:Wegen van hoop.Universitaire perspectieven, Bundel aangeboden aan Rector Roger Dillemans, Universitaire Pers, Leuven, 1995, pp. 162-173.

153. Model Provisions in the field of Social Security, Council of Europe, Strasbourg, 1995, 60pp. (cum J.VAN LANGENDONCK) (également en français)

154. Beschouwingen over de mogelijkheid en wenselijkheid van een vervangingsinkomen voor werkloze zelfstandigen, in: Tussen solidariteit en eigenheid, Mys & Breesch, Gent, 1994, pp. 225-230.

155. Democratic Principles and the Organisation of Health Care in the European Community, in: Democracy and Social Security, New Waverley Papers, Social Policy Series No. 7, Edinburgh, 1994, pp.49-61.

156. Social Security in Eastern and Western Europe Compared, in: Social (In)security and Poverty as Global Issues, Ministry of Foreign Affairs, Den Haag, 1994, pp.32-41.

157. Legal Comparison of the Social Security Protection of the Self-Employed in the Member States of the European Community, in: Social Protection of the Self-Employed in the European Union, P. SCHOUKENS (ed.), Kluwer Law & Taxation, Deventer/Boston, 1994, pp.5-25 (cum SCHOUKENS, P.)

158. The European Community (European Union) and the Social Security of the Self-Employed, in: Social Protection of the Self-Employed in the European Union, P. SCHOUKENS (ed.), Kluwer Law & Taxation, Deventer/Boston, 1994, pp. 27-42 (cum SCHOUKENS, P.)

159. Wwedenie w zakonodatelbstwo o sotsialbnoj zasjtsjite w stranach tsjenach Ewropejckogo Soobsjtsjestwa, Belarus Law School, Minsk, 1994, 170 pp. (Ibidem: in Serie Documenten Methodius,nr. 2)

160. Cooperation in social security: some personal remarks, in: Restructuring of social security in Central and Eastern Europe: A guide to recent developments, policy issues and options, ILO, Geneva, 1994, pp. 131-142.

161. Zusammenarbeit in der sozialen Sicherheit: Einige persönliche Anmerkungen, in: Umstrukturierung der Sozialen Sicherheit in Mittel- und Osteuropa, IAO, Genf, 1994, pp. 145-158.

162. The European Union and Social Security, Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, 1994, vol.6, pp.187-219.

163. Federalisme voor onze Sociale Zekerheid. Beleidsconclu-sies van de Voorzitter van de Vlaamse Onderzoeksgroep 2002, Acco, Leuven/Amersfoort, 1994, 93pp.

164. De Europese Unie en de sociale zekerheid, in:Juridisch onderzoek naar de financiële transfers in de sociale zekerheid, Deel III, Acco, Leuven/Amersfoort, 1994, pp.1-40.

165. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába. Irország, Esély, 1993, nr.1, pp. 22-32.

166. Het dwingend internationaal en Europees juridisch kader van de Belgische sociale zekerheid, in: Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, DILLEMANS, R. (ed.), Universitaire Pers, Leuven, 1993, pp.241-265.

167. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Olaszország, Esély, 1993, nr.2, pp. 28-37.

168. Regelungen zur Mindestsicherung im Alter in den Nieder-landen und in Belgien, in: Mindestsicherung im Alter. Erfahrungen, Herausforderungen, Strategien,SCHMÄhl, W.(ed.), Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1993, pp. 152-157.

169. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Hollandia, Esély, 1993, nr.3, pp. 78-88.

170. Révision du Code européen de sécurité sociale, Les cahiers d'information du directeur de personnel, 1993, n°. 25, pp.36-42.

171. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Portugália, Esély, 1993, nr.4, pp. 36-47.

172. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Spanyolország, Esély, 1993, nr.5, pp. 27-38.

173. Le Treizième Etat. Le scénario de la coordination-harmonisation, Les cahiers d'information du directeur de personnel, 1993, n°. 27, pp. 24-36.(cum PALM, W. et VAN-STEENKISTE, S.)

174. Democratic participation and health care, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, 59 pp. (cum SCHOUKENS, P.)

175. The Thirteenth State. Towards a European Community Social Insurance Scheme for Intra-Community Migrants, Acco, Leuven, 1993, 218 pp. (cum VANSTEENKISTE, S.)

176. Introduction into the Social Security Law of the Member States of the European Community, Bruylant/Maklu, Brussel / Antwerpen-Apeldoorn, 2nd edition, 1993, 237 pp.

177. De Europese Unie en de sociale zekerheid, in: Liber Amicorum L.H.J. Crijns, s.l., 1993, 58 pp.

178. Demokratie en gezondheidszorg, in: Sociale zekerheid in beweging. Liber Amicorum J. Viaene en R. Vandendriessche, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, pp. 239-256.

179. Introduction into the Basic Principles of Social Security, Kluwer Law & Taxation, Deventer/Boston, 1993, xii + 139 pp.

180. Onderzoek naar de onderwerping van personen werkzaam in een land maar onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van een ander land, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1993, nr.4, pp. 683-845 (cum JOOSTEN, G. & SCHOUKENS, P.)

181. Enquête sur le statut des personnes qui travaillent dans un Etat et sont assujetties au régime de sécurité sociale d'un autre Etat, Revue Belge de Sécurité Socia-le, 1993, no.4, pp. 683-856 (cum JOOSTEN, G. & SCHOUKENS, P.)

182. Introducción al Derecho de la Seguridad Social de los Países Miembros de la Comunidad Económica Europea, Civitas, Madrid, 1992, 364 pp.

183. Eenoudergezinnen in de Europese Gemeenschap. Een rechtsvergelijkende studie naar de juridische positie van eenoudergezinnen in de stelsels van sociale zeker-heid van de EG-landen, COSZ, 's-Gravenhage, 1992, xx + 159 pp.( cum OOMEN, C.J.C.M. et VAN ROOIJ, J.W.P.M.).

184. Eenoudergezinnen in de Europese Gemeenschap. Samenvatting en conclusies, COSZ, 's-Gravenhage, 1992, 32 pp. (cum OOMEN, C.J.C.M. et VAN ROOIJ, J.W.P.M.).

185. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvénykezésébe: Dánia, Esély, 1992, nr.1, pp. 32-41.

186. De eigen bijdrage in de gezondheidszorg in de Europese Gemeenschap, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1992, 71 pp. (cum ADAMS, M., BERTELS, J., COCQUYT, W. et JORENS, Y.).

187. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába. A Német Szövetségi Köztársaság, Esély, 1992, nr.2, pp. 47-57.

188. Wprowadzenie do prawa ubezpieczen spolecznych panstw czlonkowskich Europejskiej wspolnoty gospodarczej, Nakladem Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 1992, 208 pp.

189. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába. Franciaország, Esély, 1992, nr.3, pp. 18-31.

190. I sistemi italiano e olandese di sicurezza sociale a confronto, in: L'Italia e l'Olanda: Sicurezza Sociale a confronto, INCA, Roma, 1992, pp.59-63.

191. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Luxemburgi Nagyhercegség , Esély, 1992, nr.4, pp. 24-34.

192. Sociale-zekerheidsrechtsvergelijking ten dienste van Europa. Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Kluwer, Deventer, 1992, 79 pp.

193. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Nagy-Britannia , Esély, 1992, nr.5, pp. 34-43.

194. Social Security, taxation and European Integretation, in: De Sociale Zekerheid Her-Dacht. 25 jaar Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, Mys & Breesch/ Universitaire Pers Leuven, Gent/Leuven, 1992, pp. 235-250.

195. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába: Görögország, Esély, 1992, nr.6, pp. 48-60.

196. Un message chrétien pour la sécurité sociale du XXI siècle, in: "Rerum Novarum" L'uomo centro della societá e via della Chiesa, Librerie Editrice Vaticana e Late-ranense, Roma, 1992, pp.191-205.

197. Combat against unemployment: a task for Europe?, Year-book of Polish Labour Law and Social Policy, 1992, nr.3, pp. 11-14.

198. Elementair sociaal recht, Samsom/H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 2de druk, 1992, 320 pp. (cum A.T.J.M. Jacobs, B.S. Frenkel et G.J.J. Heerma van Voss).

199. Bevezetés az EK országainak társadalombiztosítási törvényhozásába. 1. fejezet: Belgium, Esély, 1991, nr.6, pp. 39-47.

200. Centralisatie, decentralisatie en federalisme in de sociale zekerheid: naar een typologie, Nieuw Tijdschrift voor politiek, 1991, pp. 7-26.

201. Centralisation, décentralisation et fédéralisme dans la sécurité sociale: une typologie, La Revue politique, 1991, pp. 7-26.

202. De verdeling van de bevoegdheden inzake gehandicaptenbeleid tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten, in: Handicap en integratie. Het nieuw Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, VAN BUGGENHOUT, B., (ed.), Die Keure, Brugge, 1991, pp. 1-16 ( cum VANSTEENKISTE, S.).

203. Las prestaciones de sustitución: algunas vías de con-vergencia, in: Seminario Europeo sobre convergencia de politicas sociales. Ponencias, Comision de las Comunid-ades Europeas / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Grenada, 1991, pp. II, 1-26.

204. De sociale sekretariaten en Europa, in: Het brein van de werkgever. Studies aangeboden door Sociale Dienst VEV aan zijn stichter, de heer Jozef Van den Eede, ter gelegenheid van zijn afscheid als Voorzitter van de Raad van Beheer, VEV Sociale Dienst, 1991, pp. 155-184 (cum VAN GOETHEM, R.).

205. Europäisches und nationales Recht der Sozialen Sicherheit, Zeitschrift für ausländisches und inter-nationales Arbeits-und Sozialrecht, 1991, pp. 72-94.

206. Los sistemas no contributivos en Europa, in: Pensiones no contributivos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1991, pp.63-80.

207. Belgien, in: Alterssicherung im Rechtsvergleich, Zacher, H.F. (ed.), Nomos verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, pp. 117-149.

208. Niederlande, in: Alterssicherung im Rechtsvergleich, Zacher, H.F. (ed.), Nomos verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, pp. 351-374.

209. Introduction into the Social Security Law of the Member States of the European Community, Bruylant/Maklu, Brussel / Antwerpen-Apeldoorn, 1991, 251pp. (cum SCHELL, J., VAN ROOIJ, J. et VONK, G.). Introduction au droit de la sécurité sociale des pays de la Communauté européenne, Bruylant/Maklu, Bruxelles / Antwerpen-Apeldoorn, 1991, 261pp. ( cum SCHELL, J., VAN ROOIJ, J. et VONK, G.).

210. Social Security in Europe. Miscellanea of the ERASMUS programme of studies relating to social security in the European Communities, Bruylant/Maklu, Brussel / Antwer-pen-Apeldoorn, 1991, 295pp. (editor).

211. A Europa 1992 e a segurança social, in: Comunicaçôes apresentadas no Colóquio Internacional de Segurança Social de Ponta Delgada 1990, Direcçâo regional de segurança social dos Açores (ed.), Ponta Delgada, 1991, pp.59-101.

212. Social Security in a european perspective,V.S.V., Amsterdam, 1991, 15 pp.

213. Soziale Grundrechte - Rechte auf soziale Leistungen für die Bürger der Europäischen Gemeinschaft, in: Reis, C. & Wienand, M., Zur sozialen Dimension des EG-Binnenmarktes, Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt am Main, 1990, pp. 19-31.

214. Inleiding tot het Sociale Zekerheidsrecht van de landen van de Europese Gemeenschap, Ministerie SoZaWe, Den Haag, 1990, 274 pp.(cum aliis).

215. Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der E.G., in:Soziale Rechte in der E.G. Bausteine einer zukünftigen europïschen Sozialunion, von Maydell, B. (ed.), E. Schmidt Verlag, Berlin, 1990, pp. 21-30.

216. De sociale zekerheidsdimensie van "Europa 1992", in: Actuele uitdagingen voor de sociale zekerheid. Deel II. Kruispuntbank. Burger-Overheid. Europese eenmaking, Dillemans, R. (ed.), Die Keure, Brugge, 1990, pp. 45- 104.

217. Europa 1992 en de sociale zekerheid, in Vervolmakingscyclus voor verzekeringsgeneeskunde, S.M.G.Z., Leuven, 1989-1990, pp. 103-147.

218. La révision du Code européen de sécurité sociale, Il diritto del lavoro, 1990, pp. 271-282.

219. De dertiende staat, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Speciaal nummer, 1990, pp. 861-892 ( cum met PALM, W. et VANSTEENKISTE, S.).

220. Le treizième état, Revue belge de Sécurité Sociale. Numéro spécial, 1990, pp. 856-886 ( cum PALM, W. et VANSTEENKISTE, S.).

221. Brengt '1992' coördinatie en harmonisatie van de sociale zekerheid?, in: Themis en Europa. Een opening van nieuwe grenzen?, Franken, A.A.; Gilhuis, P.C. & Peters, J.A.F. (eds.), W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, p.165-187.

222. Sociale Zekerheid na 1992: één over twaalf, KUB/SZW, Tilburg, 1989, 79p.

223. Brengt '1992' coördinatie en harmonisatie van de sociale zekerheid?, Nederlands Juristenblad, 1989, p.824-834.

224. Les pensions non-contributives dans les C.E., in: Pensions non contributives/ Les soins de santé dans la Sécurité Sociale, Travaux de l'Institut Européen de Sécurité Sociale. Annuaire EISS 1988, Acco, Leuven/ Amersfoort, 1989, p.73-93.

225. Stosunki miedzy ubezpieczeniem spolecznym i lekarzami (The relationship between social security and the medical profession), in: Opieka zdrowotna. Materialy V Kolokwium Ubezpieczenia Spolecznego, Wydawnictwo Uni-wersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 1989, p.77-87.

226. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, Speciaal nummer. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 1989, p.49-72.

227. La Banque-carrefour de la sécurité sociale et la protection de la vie privée, Revue belge de la Sécurité Sociale, Numéro spécial. La Banque-carrefour de la sécurité sociale, 1989, p.49-68.

228. De middelentoets in rechtsvergelijkend perspectief, Ministerie SoZaWe, Den Haag, 1989, 237pp. (cum J.L.M. Schell).

229. De middelentoets in rechtsvergelijkend perspectief. Samenvatting, Ministerie SoZaWe, Den Haag, 1989, 29pp. (cum J.L.M. Schell).

230. Naar de eenmaking van de sociale zekerheid in 1992?, CEPESS-Bladen, nrs1-2. Bijzonder nummer. De Europese opbouw in een personalistisch perspectief, 1989, pp.21-91.

231. Privacybescherming bij grensoverschrijdende sociale zekerheid, KUB/SZW, Tilburg, 1989, 172pp.

232. L'armonizzazione della sicurezza sociale nella prospettiva del 1993, Il diritto del lavoro, 1989, pp. 393-415.

233. Fundamental Social Rights in the Member States of the European Community (E.C.), in: Law. Social Welfare. Social Development, Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt am Main, 1989, pp. 142-145.

234. Europees sociale zekerheidsrecht. Commentaar, Antwerpen/Apeldoorn, 1988, 219 p. (editor); met daarin: Situering van het Europees sociale zekerheidsrecht, p.13-45.

235. Elementair sociaal recht, Samsom/H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1988, 270 p. (cum A.T.J.M. Jacobs, B.S. Frenkel et G.J.J. Heerma van Voss).

236. Over privatisering: van sociale naar particuliere verzekering? in: Het verzekeringsarchief, nr.4, 1988, p. 311-319.

237. De inkomensafhankelijkheid van sociale zekerheidsuitkeringen: een slotbeschouwing, in: Inkomenstoets in de sociale zekerheid. Een Duits-Nederlandse verkenning rond gelijke behandeling, verzekeringsprincipe en privacy, W.L.G. Franssen, M. van Liere & D.C.H.M. Pieters, VUGA, 's-Gravenhage, 1987, p. 79-104.

238. Die Einkommensabhängigkeit von Sozialleistungen. Juristische Schlussbetrachtungen, in: Einkommensan-rechnung in der sozialen Sicherheit. Eine deutsch-niederländischen Erkundung zum Thema Gleichbehandlung, Versicherungs-prinzip und Datenschutz, W.L.G. Franssen, M. van Liere & D.C.H.M. Pieters, VUGA, 's-Gravenhage, 1987, p. 83-111.

239. Europees en internationaal sociale zekerheidsrecht. Teksten verzameld, bewerkt en ingeleid, Maklu uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn, 1987, 932 p.

240. Rechtvaardiging van indirecte discriminatie in de sociale zekerheid? Noot onder Hof E.G 11 juni 1987, Rechtskundig Weekblad, 1987-88, k.252-257.

241. R.A.F. de Guasco e.a., Wegwijzer Sociale Zekerheid: Dl.I: Algemeen deel en EEG-recht Dl.II: Volksverzekeringen, Lelystad, 1987, boekbespreking in: Sociaal Maandblad Arbeid, 1987, p. 718.

242. Las pensiones no contributivas en las Comunidades Europeas, Revista de Seguridad Social, no.34. Pensiones no contributivas en Europa, 1987, p.69-85.

243. Hacia un espacio europeo de Seguridad Social en 1992, Revista de Seguridad Social, no. 36, 1987, p.61-100.

244. Sociale grondrechten voor de burger van de Europese Gemeenschap? Over de noodzaak van nader internationaal-rechtelijk en rechtsvergelijkend onderzoek dienaangaande, in: Blinde vlekken in het sociaal recht, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal recht en de sociale politiek aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, Bots, L., Heerma van Voss, G. & Jacobs,A.T.J.M. (ed.), Kluwer, Deventer, 1986, p. 333-359.

245. Nieuwe werkloosheidswet: enkele aspecten van de werkbereidheidsvereiste, Ars Aequi, Katern nr. 18, p. 712-715.

246. Het Europese Verdrag inzake Sociale Zekerheid, Rechtskundig Weekblad, 1985-1986, k. 2603-2610.

247. Belgien, in: Grundrechte in Europa und USA, E. Grabitz (ed.), Band I: Strukturen nationaler Systeme, N.P. Engel Verlag, Kehl/Strassburg/Arlington, 1986, p. 1-84.

248. Luxemburg, in: Grundrechte in Europa und USA, E. Grabitz (ed.), Band I: Strukturen nationaler Systeme, N.P. Engel Verlag, Kehl/Strassburg/Arlington, 1986, p. 437-510.

249. Vervangingsinkomens I: economische risico's, in: Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid. Tekst voorontwerp en referaten studiedag, Reeks Sociaal Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1986, p. 107-122.

250. Sociaal en toch burgerlijk recht. Twee arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, Rechtskundig Weekblad, 1986-1987, k. 577-582.

251. Aan het werk.... Beschouwingen over het arbeidsethos in het sociale zekerheidsrecht van vandaag en morgen, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het sociale zekerheidsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg op 19 september 1986, Kluwer, Deventer, 80 p.

252. Plus Ultra. Bijdragen over werken en niet-werken en het sociale zekerheidsrecht morgen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1986, 299p. (editor).

253. M. Vranken, De collectieve arbeidsovereenkomsten in België van 1974 tot 1980 - Evolutie en juridische evaluatie, Leuven/Amersfoort, Acco, 1984, boekbespreking in: Journal des Tribunaux du Travail, 1985, p. 139.

254. Zelfstandigen, in: Volmachten en sociale zekerheid - 1983/84, Reeks Sociaal Recht, nr. 26, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1985, p. 177-217.

255. Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de landen van de Europese Gemeenschap, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1985, 549 p.

256. Noot onder Hof van Cassatie (1e K.), 8 februari 1985, Rechtskundig Weekblad, 1985-1986, k. 598-600.

257. Stock option plans en het sociaal recht, in: Balans/Fiscoloog-Informatiedossier, 1985.

258. Trefwoorden: S 03. Begrip en aard van het sociaal recht; S 04. Algemene beginselen en grondrechten sociaal recht; S 08. Taalwetgeving in sociale zaken; S 091. Sluikarbeid; en S 092 Codificering, harmonisering en vereenvoudiging van het sociaal recht, in: Rechtsgids, S. Sociaal Recht, R. Dillemans (ed.), e. Story-Scientia, Gent, 1985 e.v. (losbladig).

259. Informatieverstrekking Sociale Zekerheid, Rapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, Instituut voor Sociaal Recht (ed.), Leuven, 1985 (cum aliis).

260. Werkloosheid, in: Volmachten en sociale zekerheid - 1982, Reeks Sociaal Recht, nr. 21, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1984, p. 65-103.

261. Werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen. Een vooronderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een vervangingsinkomen voor werkloze zelfstandigen, die Keure, Brugge, 1984, 150 p.

262. Verworven rechten in de sociale zekerheid in brede zin. Verslag van de daaraan gewijde sectie van het XXXIe Rechtscongres over 'Eigendom', georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging te Leuven op 12 mei 1984, Rechtskundig Weekblad, 1983-1984, k. 3072-3074.

263. Noot onder Arbeidsrechtbank Antwerpen (11de K.), 16 september 1983, Journal des Tribunaux du Travail, 1984, p. 333-334.

264. Werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1984, p. 513-526 en 558-571.

265. Passende arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgische recht, Reeks Sociaal Recht, nr. 19, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, 423 p.

266. Over de vrijheden van de werknemer, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1983, p. 237-239.

267. Sociologisch onderzoek over sociale zekerheid, Sociaal Maandblad Arbeid, 1983, p. 760-763.

268. Geneeskundige verzorging verstrekt in de burgersector aan militaire slachtoffers van een dienstongeval, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1983, p. 914-940.

269. Les soins de santé dispensés, dans le secteur civil, aux militaires victimes d'un accident de service, Revue belge de Sécurité Sociale, 1983, p. 896-921.

270. Prof.mr. C.W. Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, bewerkt door prof.mr. A.M. Donner, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1983, 11de druk, XV + 652 p., boekbespreking in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1983, p. 491-492.

271. Hans F. Zacher, Sozialpolitik und Verfassung im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik Deutschland, J. Schweitzer Verlag, Berlin, 1980, CII + 1219 p., boekbespreking in: Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1982, p. 96.

272. De algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers: kritische analyse, in: De wet houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, Reeks Sociaal Recht, nr. 15, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, p. 49-94.

273. Het recht op maatschappelijke dienstverlening, in: Provinciale beroepskamers, Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Brussel, 1982, p. 59-75.

274. Werk en O.C.M.W.-dienstverlening, in: Provinciale beroepskamers, Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Brussel, 1982, p. 77-100.

275. Juridische benadering van de euthanasie, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1982, p. 237-243.

276. Expressievrijheid en werkloosheid, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1982, p. 334-356 (cum Groeninckx, P.).

277. Les écoutes téléphoniques. Commentaire de l'arret de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, constituée en chambre des mises en accusation le 2 avril 1980, Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, 1981, nr. 51, p. 38-44.

278. Noot onder Cass., 23 juni 1980, Journal des Tribunaux du Travail, 1981, p. 45.

279. Noot onder Arbeidshof Brussel (7de K.), 25 september 1980, Journal des Tribunaux du Travail, 1981, p. 47.

280. Sociale rechten. Een studie van de wetsbepalingen over fundamentele sociale rechten in België en Duitsland, Acco, Leuven, 1981, 147 p.

281. Noot onder Arbeidshof Antwerpen, 19 november 1980, Rechtskundig Weekblad, 1980-1981, k. 2704.

282. Elke persoon… die bereid is te werken. Bedenkingen bij het stellen van de vereiste van werkbereidheid om maatschappelijke dienstverlening van het O.C.M.W. te genieten, Jura Falconis, 1980-1981, nr. 4, p. 539-545.

283. Het laatste recht. Beschouwingen bij het recht op maatschappelijke dienstverlening vervat in artikel 1 van de O.C.M.W.-wet, Jura Falconis, 1980-1981, nr. 4, p. 591-605.

284. J. van Langendonck, Passende arbeid. Een verkenning in de wetgeving van een aantal Europese landen, Kluwer, Deventer, 1980, 148 p., boekbespreking in: Rechtskundig Weekblad, 1981-1982, k. 55-56.

285. Vakorganisatie en expressievrijheid, in: Vakbond en democratie, Jubileumnummer Jura Falconis, 1978-1979, nr. 3, met errata in Jura Falconis, 1978-1979, nr. 4, p. 671; 2de druk 1980.

286. De rechten van de mens in de Islam: het Saoedisch standpunt, Ius, 1979-1980, p. 236-245.

287. Sociale rechten: juridisch placebo? (Kritische bespreking van de sociale rechten vervat in het ontwerp "Dhoore" van wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van werknemers), Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1980 p. 385-405.

288. Noot onder Trib. Trav. Verviers, 13 oktober 1980, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1980, p. 507-508.

289. Tussen groen en rood: uitspraken van de Corte Costituzionale, Jura Falconis, 1978-1979, p. 77-82.
Imprint Privacy policy « This page (revision-4) was last changed on Monday, 6. August 2012, 13:34 by Kaiser Dana
  • operated by