Kazimierz Obuchowski - Selected publications#


 • Człowiek jako podmiot postępowania lekarskiego, Akademia Medyczna, Poznań 1982
 • Orientierung und Emotion, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1982
 • Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, PWN, Warszawa 1970
 • Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa, PWN 1964
 • Adaptacja twórcza, KiW, Warszawa 1985
 • W poszukiwaniu właściwości człowieka, KiW, Warszawa 1989
 • The Search for Human Attributes, Delft, Efauron 1993
 • Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993
 • Przez galaktykę potrzeb, Zysk i S-ka, Poznań 1995
 • Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą, Rebis, Poznań 2000
 • Galaktyka potrzeb, Zysk i Ska, Poznań 2000
 • Od przedmiotu do podmiotu, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000
 • Galaktyka potrzeb – psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2006
 • Refleksje autobiograficzne psychologa, Wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Tuesday, 13. May 2014, 14:30 by Nowak Aleksandra
 • operated by