Hans Christian Johansen - Complete List of publications #


1960

1. (s.m. J. Vibe-Pedersen) Bibliografi over professor Jørgens Pedersens produktion, Udvalgte kronikker og artikler af Jørgen Pedersen, s. 92-125.

1962

2. Bibliotekslånere og deres benyttelse af biblioteket, Bogens Verden, 1962, s. 169-171.

3. Den økonomiske og sociale udvikling i Danmark 1864-1901, 214 s.

1963

4. Housing Policy in Denmark, Europe Left, aut. 1963, s. 20-22.

5. (anon.) Tyrkiets associering med Fællesmarkedet, Udenrigsministeriets Tidsskrift, 1963, s. 651-53.

1964

6. (anon.) Transportpolitikken i Det europæiske økonomiske Fællesskab, Udenrigsministeriets Tidsskrift, 1964, s. 153-58.

7. (anon.) Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (CECA) træffer foranstaltninger til beskyttelse af hjemmemarkedet for stål, Udenrigsministeriets Tidsskrift, 1964, s. 169-73.

8. Administrationen af kommunehjælpen i J.S. Dich: Socialpolitikkens teori, s. 355-59 og 444-48.

1966

9. J.G. Büsch's Economic Theory and his Influence on the Danish Economic and Social Debate, The Scandinavian Economic History Review, 1966, s. 18-38.

1967

10. Anm. af K. Glamann: Otto Thotts uforgribelige tanker, The Scandinavian Economic History Review, 1967, s. 158-61.

1968

11. Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bd. 1: Reformår 1784-88, 380 s.

12. Statsregnskaber og finanspolitik i begyndelsen af det 18. århundrede, Historie, Ny Rk. VIII, s. 1-13 og 227-28.

13. Anm. af E.F. Heckscher: Svenskt arbete och liv, The Scandinavian Economic History Review, 1967, s. 102-03.

14. Anm. af Dansk Pengehistorie 1700-1960, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1968, s. 196-99.

15. Anm. af Patricia Jones (ed.): The Travel Diaries of T. R. Malthus, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1968, s. 107-09.

1969

16. Carl August Struensee: Reformer or Traditionalist, The Scandinavian Economic History Review, 1969, s. 192-98.

17. Staten som kornhandler, Erhvervshistorisk Årbog, 1969, s. 62-82.

18. Anm. af J. B. Schmidt: Studier over statshusholdningen i kong Frederik den IV's regeringstid, The Scandinavian Economic History Review, 1969, s. 150-52.

1970

19. Befolkningsudviklingen på landet i Danmark omkring år 1800, Historie, Ny række, IX, s. 85-122.

20. Udenrigshandel og betalingsbalance, 84 s.

21. Anm. af S. Fritz: Studier i svenskt bankvæsen 1772-89, The Scandinavian Economic History Review, 1970, s. 94-96.

22. Bibliografi over Jørgen Pedersens produktion efter 1960, Jørgen Pedersen: Økonomisk politik 1960-1970, s. 219-32.

1971

23. Anm. af D.C. Coleman: Revisions in Mercantilism, The Scandinavian Economic History Review, 1971, s. 60-61.

24. Anm. af Hugo E. Pipping: I guldmyntfotens hägn, Historisk Tidsskrift, 1971, s. 276.

25. Anm. af Ingemar Nygren: Svensk sparbankutlåning 1820-1913, Historisk Tidsskrift, 1971, s. 262-63.

26. (s.m. med J.H. Petersen og S. Nørskov Laursen) Notat vedr. produktionsfaktorernes prisdannelse, 31 s. (dupl).

27. Kilder til socialpolitikkens historie indtil 1814, 53 s. (dupl.)

1972

28. Some Aspects of Danish Rural Population Structure in 1787, The Scandinavian Economic History Review, 1972, s. 61-70

29. (s.m. div.) Current Research in Economic History in Scandinavia: Historical Demography, The Scandinavian Economic History Review, 1972, s. 71-83.

30. Anm. af Kr. Hvidt: Flugten til Amerika, The Scandinavian Economic History Review, 1972, s. 113-116.

31. Udenrigshandel og Betalingsbalance, 2. rev. udg. 86 s.

32. De samfundsvidenskabelige fags stilling i et uddannelsescenter, Dansk pædagogisk tidsskrift, 20. årg., særtryk nr. 6, 328-38.

33. Øresundstolden, 1066, 1972, nr. 7, s. 3-8.

34. Anm. af Jan Kuuse: Inkomstutveckling och förmögenhetsbildning og af Ulf Olsson: Lönepolitik och lönestruktur, Historisk Tidsskrift, 1972, s. 367-69.

1973

35. Anm. af P. Thestrup: The Standard of Living in Copenhagen, Fortid og Nutid, 1973, s. 160-65.

36. Anm. af Sv. Oredsson: Jernvägerna och det allmänna, Historisk Tidsskrift, 1973, s. 699-701.

37. Anm. af Sv. Aa. Hansen: Early Industrialization in Denmark, Historisk tidsskrift, 1973, s. 701-02.

1974

38. Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden, Uppsala, 1974, s. 15-26 og 295-315.

39. Anm. af Kurt Ågren et al.: Aristocrats, Farmers etc., Fortid og Nutid, 1974, s. 652-56.

40. Anm. af L. Jörberg: A History of Prices in Sweden, Journal of Economic Literature, 1974, s. 1331-32.

41. Anm. af The Dimensions of Quantitative Research in History, Historisk Tidsskrift, 1974, s. 503-05.

42. Anm. af Rod. Floud: An Introduction to Quantitative Methods for Historians, Historisk Tidsskrift, 1974, s. 505-06.

43. Anm. af Jean Lhomme: Economie et histoire, Historisk Tidsskrift, 1974, s. 506-08.

44. Diskussionsindlæg ved Third International Conference on Economic History, München 1965, 1974, vol. 5, s. 255-56.

1975

45. Historisk demografi - Metoder til studiet af dagliglivet hos ældre tiders befolkning, Fortid og Nutid, 1975, s. 68-85.

46. Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, 211 s.

47. Kilder til dansk befolkningshistorie ca. 1750-1914, Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab, Odense Universitet, 61 s.

48. Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede, Erhvervshistorisk Årbog, 1975, s. 62-89

49. Vagn Dybdahl et. al: Krise i Danmark, s. 22-73.

50. Udenrigshandel og Betalingsbalance, 3. rev. udg., 89 s.

51. Anm. af Sjællands Landstings Panteprotokoller 1632-1761, Fortid og Nutid, 1975, s. 124-25.

52. Anm. af Identifying People in the Past, Historisk tidsskrift, 1975, s. 198-99.

1976

53. Geografisk mobilitet i det 18. århundrede belyst ved eksempler fra Langeland, Hans Chr. Johansen (red.): Studier i dansk befolkningshistorie, s. 189-212.

54. Fire økonomiske lærebogsforfattere, Danske Økonomer, Festskrift, s. 105-23.

55. The Position of the Old in the Rural Household, The Scandinavian Economic History Review, 1976, s. 129-42.

56. Sverige i international emigration, Historisk Tidskrift (Sv.), 1976, s. 108-12.

57. Videregående statistik for historikere, Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab, Odense Universitet, 39 s.

58. Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, 2. udg., 211 s.

59. Anm. af Social Historians in Contemporary France, Historisk Tidsskrift, 1976, s. 244.

60. Anm. af Historisk Statistik för Sverige, Bd. III, Historisk Tidsskrift, 1976, s 296.

61. Disputatsopposition: Sølvi Sogner: Folkevekst og Flytting, Oslo 1976, 12 s. (dupl.)

1977

62. Anm. af Adam Smith: Nationernes Velstand I med indl af H.-J. Schanz, Symposion, 1977/3, s. 109-12.

63. Anm. af G. Sandvik: Det gamle veldet, The Scandinavian Economic History Review, 1977, s. 180-82.

64. Anm. af A.E. Imhof: Aspekter der Bevölkerungsentwicklung, The Scandinavian Economic History Review, 1977, s. 100-101 og i Nyt fra Historien, marts 1977, s. 68.

65. Anm. af A.E. Imhof og Ø. Larsen: Sozialgeschichte der Medizin, Historisk Tidsskrift, 1977, s. 306-07.

66. Østersøhandelen og den svensk-russiske krig 1888-90, Erhvervshistorisk Årbog, 1976-77, s. 35-54.

67. The Position of Hull in Anglo-Baltic Trade and Shipping in the 1780s, The Tawney Memorial Lecture, 1977, 11 s (dupl.)

1978

68. (red. sammen med Sune Åkerman og David Gaunt) Chance and Change, Social and Economic Studies in Historical Demography in the Baltic Area, 294 s.

69. Danmarks Folketal omkring år 1700, Historie, 1978, s. 360-74.

70. Anm. af Ståle Dyrvik: Den lange fredstiden, Historisk Tidsskrift (no.), 1978, s. 412-14.

71. Hovedlinier i dansk demografisk udvikling 1650-1850, Nordisk Lokalhistorie, Mötesrapport 2, Helsingfors 1978, s. 23-30.

72. Anm. af K.J. Jespersen: Rostjenestetaksation og adelsgods, Historisk Tidsskrift, 1978, s. 536-41.

73. Anm. af Per Boje: Danske Provinskøbmænds vareomsætning og kapitalforhold, Historisk Tidsskrift, 1978, s. 574-82.

74. Hamburg Shipping in the Baltic 1784-1806, Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege III, Festschrift für Hermann Kellenbenz, s. 233-50.

1979

75. Anm. af M. Flinn et al.: Scottish Population History, Social History, 1979, p. 135-36.

76. Priority Problems in Establishing Demographic Data Bases, Time, Space and Man, ed. by Jan Sundin and Erik Söderlund, Stockholm, 239-43.

77. A Note on Professor Hollingsworth's Crisis-Intensity Index, The Great Mortalities, methodological studies of demographic crises in the past, ed. by H. Charbonneau and A. Larose, Liege, s. 153-56.

78. Hovedlinier i den realøkonomiske udvikling i Danmark i det 20. århundrede, Jørgen Peter Christensen m.fl. (eds.): Vækst og kriser i dansk økonomi i det 20. århundrede, Bd. 1, s. 7-38.

79. En samfundsorganisation i opbrud, Dansk social historie, bd. 4, 331 s.

80. Anm. af Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, udg. af W. Conze, Historisk Tidsskrift, 1979, s. 197-98.

81. Anm. af Quantitative Historische Forschung, udg. H. Best, bd 1-3, Historisk Tidsskrift, 1979, s. 194-95.

82. Report to the Social Science Research Council on Computerized Data Bases, 22 s. (dupl.)

83. French Trade with the Baltic in the Late Eighteenth Century, konferencepaper, Hangö, 1979, 15+13 s. (dupl.)

84. Historische und Analytische Demographie, sommerkursus, Berlin 1981, 8 s. (dupl.)

1980

85. Anm. af Inger Dübeck: Købekoner og konkurrence, Historie, 1980, s. 173-75.

86. Nogle synspunkter vedrørende opbygningen af historiske databaser, Historiske Databaser i Norden, udg. af Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, 7. s. (dupl.)

87. Danmark i opbrud, Forskningen og samfundet, 1980, nr. 7, s. 12-14.

88. (s.m. Per Boje): Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914 belyst ved eksempler fra Odense, researchpaper ved symposium i skandinavisk økonomisk historie, Utstein kloster, 16 s. (dupl.)

89. De første indskydere var ikke småkårsfolk, Sparekassen, 1980/10, s. 8-10.

90. Udenrigshandel og betalingsbalance, 4. rev. udg. 90 s.

91. Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bd. 2: Krigsfinansieringsproblemer 1789-93, 161 s.

1981

92. Fixed vs. Flexible Exchange Rates - Scandinavian Monetary Experience in the Eighteenth Century, Settima Settimana di Studio, Publicatione edite di Istituto Internazionale di Storia Economica, Francesco Datini, Prato, s. 733-47 og 771.

93. (s.m. Tage Kaarsted) Forskes der ved humaniora?, Nyt fra Odense Universitet, 1981, s. 29-31.

94. (s.m. Tage Kaarsted) Forskerpukler og forskerfornyelse, Nyt fra Odense Universitet, 1981, s. 77-79.

95. Slave Demography of the Danish West Indian Islands, The Scandinavian Economic History Review, 1981, s. 1-20.

96. The Effect on Fertility of Frequent Absences of the Husband, J. Dupâquier et (al. (eds.): Marriage and Remarriage in Populations of the Past, London, 1981, s. 581-89.

97: Befolkningsudviklingen set i historisk perspektiv, Provinsbankens Temablad, 1981, nr. 15, s. 24-27.

98. The Reality behind the Demographic Arguments to Abolish the Danish Slave Trade, David Eltis and James Walvin (eds.): The Abolition of the Atlantic Slave Trade, Madison, 1981, s. 221-30.

1982

99. Local History - Case Studies in National History, konferencepaper, 8th Economic History Congress, Budapest, 12 s. (dupl.)

100. Hvorfor kom der en ændring i den danske toldlovgivning i 1797, Zise, 1982, s. 19-24.

101. (s.m. Per Boje) Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914 - belyst ved eksempler fra Odense, Erhvervshistorisk Årbog, 1981, s. 52-72.

102. The Entrepreneurs in a Danish Provincial Town 1840-1935, paper ved seminaret Recent Trends in the Study of Managerial History, København, 1982, 10 s. (dupl.)

103. Russian Shipping in the Trade between Eastern and Western Europe in the Late Eighteenth Century, 8th Economic History Congress, Budapest, 6 s. (dupl.)

104. Record-linkage problemer ved bearbejdelse af et mangelfuldt demografisk kildemateriale, konferencepaper, Historiske Databaser i Norden, Sandbjerg 1982, 10 s. (dupl.)

105. Disputatsopposition (Anders Monrad Møller), Historisk Tidskrift, 1982, s. 147-54.

106. Anm. af Bastardy and its Comparative History, ed. by Peter Laslett et al., Historisk Tidsskrift, 1982, s. 192-93.

1983

107. (s.m. Per Boje og Anders Monrad Møller) Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940, 363 s. + appendix.

108. Edb som historikerens hjælper, DDA-nyt, nr. 25, s. 61-63.

109. Østersøområdets forsyning med amerikanske varer i det 18. århundrede, Festskrift til Kristof Glamann, s. 169-85.

110. Shipping and Trade between the Baltic Area and Western Europe 1784-95, 139 s. + 952 s. tabeller på mikrofiche.

111. Ulighed i Odense i slutningen af det 18. århundrede, konferencepaper, 2. nordiske økonomisk-historiske seminar, 10 s. (dupl.)

112. Næring og bystyre. Odense 1700-1789, 316 s.

113. Trends in modern and early modern social history writing in Denmark after 1970, Social History, s. 375-81.

114. Ships and Cargoes in the Traffic between the Baltic and Amsterdam in the late eighteenth Century, The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic Region 1400-1800, N.E.H.A. Werken 16, s. 161-70.

115. Lensbesidderen som amtmand, Historie, 1983, s. 121-26.

116. Anm. af H.J. Graff (ed.): Literacy and Social Development in the West, Historisk Tidsskrift, 1983, s. 410-11.

117. Urban and Rural Households in Denmark in the Late Eighteenth Century, konferencepaper, Convegno Internazionale, Trieste, 19 p. (dupl.)

1984

118. Kommentar, De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet, Oslo, 1984, s. 66-70.

119. Økonomiske og sociale virkninger af 1857-krisen i Odense, Erhvervshistorisk Årbog, 1983, s. 7-19.

120. Danish Projects and Sources, konferencepaper, Seminar on Methods for Using Population Registers, Umeå, 1984, 7 s. (dupl.)

121. Record-linkage Units: Persons, Families, Dwellings? konferencepaper, Seminar on Methods for Using Population Registers, Umeå, 1984, 8 s. (dupl.)

122. Mortality in Odense, konferencepaper, Seminar on Methodological Problems in Urban History, Stockholm, 1984, 20 s. (dupl.)

123. Anm. af F.C. Spooner: Risks at Sea: Amsterdam Insurance and Maritime Europe 1766-1780, The Journal of Economic History, 1984, s. 865-66.

124. Disputatsopposition: Atle Thowsen: Bergen og sjøfarten, Bd. IV, Bergen 1984, 9 s. (dupl.)

1985

125. (s.m. Andreas Wildt) Betalingsbalance og udenrigshandel, 110 s.

126. Anm. af David Gaunt: Familjeliv i Norden, Social History, 1985, s. 104-05.

127. Dansk historisk statistik 1814-1980, 452 s. (også udgivet som Danmarks historie, bind 9.)

128. De ældres boligforhold og familierelationer i det førindustrielle samfund, 7. nordiske kongressen i gerontologi, s. 33-34.

1986

129. Samspillet mellem dansk landbrug og dansk industri - et rids af hundrede års udvikling, Økonomi og Landbrug, Festskrift til Holger Gad, s. 93-108.

130. The Danish Economy in the Twentieth Century, The Croom Helm Series on the Contemporary Economic History of Europe, 221 s.

131. Artikler om Industrialization og Mercantilism, Dictionary of Scandinavian History, ed. by B.J. Nordstrom, p. 285-86 og 379-80.

132. A Stagnating Danish City in the Eighteenth Century, The Dynamics of Urban Decline in the Late Middle Ages and Early Modern Times, ed. by Jan de Vries, s. 274-93.

133. (s.m. Per Boje) Working Class Housing in Odense 1750-1914, The Scandinavian Economic History Review, 1986. s. 135-52.

134. Regional Mortality Fluctuations in Denmark 1735-1849, 9th Economic History Congress, Berne, 12 s. (dupl.)

135. How to Pay for Baltic Products? - The Emergence of a World Economy, ed. by Wolfram Fischer, p. 123-142.

136. Altern in Dänemark seit dem 18. Jahrhundert, konferencepaper, Die verlängerte Lebenszeit, Berlin, 4 s.

137. (s.m. Rolf Adamson) De danske brugsforeningers første halve århundrede, Historie, s. 422-34.

1987

138. Danmark på de multinationale selskabers landkort før 1914, Festskrift til Vagn Dybdahl. Erhvervshistorisk Årbog 1987, s. 269-87.

139. Growing Old in an Urban Environment, Continuity and Change, 1987, s. 297-305.

140. Svensk småskibsfart gennem Øresund i slutningen af det 18. århundrede, Från vida fält, festskrift til Rolf Adamson, s. 110-24.

141. Et slesvigsk handelshus i det 18. århundrede, Historie, 1987, s. 83-95.

1988

142. Anm. af Fra importregulering til moms, Dansk toldhistorie V, Toldetaten, 1988, s. 24-26.

143. Befolknings- og erhvervsforhold, Storby og Servicecenter. Odense 1945-1988, s. 56-106.

144. Industriens vækst og vilkår 1870-1973, Dansk Industri efter 1870, bd. 1, 389 s.

145. De private banker under den første verdenskrig, Festskrift til Tage Kaarsted, s. 165-79.

146. Patent Statistics as a Measure of Technological Change, The Scandinavian Economic History Review, 1988, s. 72-75.

147. Dansk samfundsvidenskabs struktur og behov for informationstjenester, rapport til NORDINFO, 16 s.

148. Kompendium i indledende erhvervsøkonomi, optimering, 78 s.

149. In Memoriam. Prof. Dr. Artur Attman, 1910-1988, Newsletter of the Maritime Economic History Group II,2, p. 3-4.

150. Demand and Supply Factors in Late Eighteenth Century Grain Trade, From Dunkirk to Danzig, Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic 1350-1850, Hilversum, s. 281-98.

151. Historisk demografi og familiehistorie, Historia i belysning, Sex perspektiv på svensk historisk forskning, s. 47-62.

152. Folk og produktion på fynske gårde gennem to århundreder, Historie, s. 351-86.

153. Interconnected Life Cycles on Funen Farms in the 18th and 19th Centuries, Nordic Seminar on Empirical Life History Analysis and Panel Studies, s. 185-92.

154. Survey of Danish economic history, konferencepaper, Uppsala 1988, 5 s. (dupl.)

155. Mass Production in a Pre-Industrial Society, konferencepaper, St. Andrews, 1988, 8 s. (dupl.)

1989

156. (s.m. Bo Öhngren) En evaluering af Demografiska Databasen i Umeå, 9 s.

157. Regionale uligheder i Danmark, konferencepaper, 4. nordiske økonomisk-historiske seminar, Finland, 8 s. (dupl.)

158. Den danske fiskerbefolkning i perioden fra ca. 1700 til 1914, Kustbygd i förandring 1650-1950 ved John Rogers, s. 11-40.

159. (s.m. Poul Thestrup) Odenseejendomme før 1884, Arkivvejledning til ejendomshistorie, 200 s.

160. Gennem forandring til fremskridt, Aalborg Portlands udvikling 1972-89, 175 s.

161. Husmænd og befolkningsudvikling 1750-1850, Huse og husmænd i fortid, nutid og fremtid, s. 41-49.

162. (s.m. Per Boje) Altid på vej ....... Albani Bryggeriernes historie 1859-1984, 357 s.

163. Aabenraaskibes sejlads på Middelhavet omkring år 1800, Sønderjyske Årbøger, 1989, s. 167-82.

1990

164. (Red.) Samfundsvidenskabelig information og dokumentation i det elektroniske samfund, DANDOK-notat nr. 14, 17 s.

165. (s.m. K.F. Knudsen) P&T's historie, Hjemstavn 90, s. 7-8.

166. (medforfatter) Evaluering af NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning, 28 s. plus bilag.

167. Industrielt regnskabsvæsen i historisk perspektiv, Festskrift til Niels Thomsen, s. 113-25.

168. Danish Shipping Services as a Link Between the Mediterranean and the Baltic 1750-1850, L.R. Fisher and Helge W. Nordvik (eds.): Shipping and Trade, 1750-1950, Essays in International Maritime Economic History, s. 15-24 - også i Studies in Social and Economic History, ed. by Hermann van der Wee, vol. 10, s. 18-27.

169. Tvedgårdens Historie 1664-1990, 48 s.

170. (s.m. Sune Åkerman og Robert Ostergren) Long-Distance Migration in Scandinavia 1500-1900, XVIIe Congres International des Sciences Historiques, 59 s.

171. Migration into and out of the Danish City of Odense, Urbanization in History, ed. by Ad van der Woude, Jan de Vries and Akira Hayami, Oxford University Press, s. 152-64.

172. Om at skrive bankhistorie, Historisk Tidsskrift, bd. 90 (Handel, kapital og kredit), s. 167-88.

173. Anm. af The Reconstitution of Viana do Castelo, DDA-nyt, 55, s. 39-41.

1991

174. Small Towns in Denmark in the Eighteenth Century, Wolfenbüttelser Forschungen, bd. 47: Gründung und Bedeutung kleinerer Städte im nördlichen Europa in der frühen Neuzeit, Wiesbaden, p. 137-150.

175. Mortality Decline and Rural Household Structure, Historiens et Populations, Liber Amicorum Etienne Hélin, Louvain-la-Neuve, s. 177-86.

176. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bd. 16. s. 1-167.

177. Dansk kulturhistorisk opslagsværk s. 56-59, 172-75, 244-46, 312-14, 383-86, 393-94, 767-73 og 923-24 (nogle af opslagene i samarbejde med Knud J.V. Jespersen)

178. Banking and Finance in the Danish Economy, International Banking 1870-1914, ed. by Rondo Cameron and V.I. Bovykin, Oxford University Press, s. 159-73.

1992

179. Gammel og ny teknologi, På Strejftur i Tiden, udgivet af Superfos A/S i anledning af virksomhedens 100-års jubilæum, s. 10-15.

180. En koncern i udvikling 1942-92, Alm. Brand af 1792, 288 s.

181. Baltic Timber Exports in the Late Eighteenth Century, The Baltic as a Trade Road, The Provincial Museum of Kymenlaakso, s. 17-35.

182. Odense Bys Historie 988-1988, Nyere byhistorie i Norden (red. Einar Niemi og Hallvard Tjelmeland), Tromsø, s. 135-39.

183. South Funen Communties dependent on the Sea around 1845, konferencepaper, 6th Conference of the Association for the History of the Northern Seas, Kotka, 9 s. (dupl.)

184. Scandinavian Shipping in the Late Eighteenth Century in a European Perspective, Economic History Review, s. 479-93.

185. European Labor Unions, ed. by Joan Campbell, Westport, Conn. p. 87-100.

186. Infant and Child Mortality in Denmark. Analysis of Mortality Differentials, konferencepaper, IUSSP konference on Child and Infant Mortality in the Past, Montreal, 14 s. (dupl.)

1993

187. The Danish Economy at the Crossroads between Scandinavia and Europe, Scandinavian Journal of History, p 37-56.

188. (s.m. Per Madsen og Ole Degn) Tre danske kystsamfund i det 19. århundrede, 201 s.

189. Danmark i tal, Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 16, Gyldendals Bogklubber, s. 1-167.

190. Fra monopol til konkurrence, P&Ts historie, bd. 5, 373 s.

191. (s.m. Per Madsen og Ole Degn) Fishing Families in Three Danish Coastal Communities, Journal of Family History, s. 357-68.

192. Disputatsopposition: Kari Pitkänen: Deprivation and Disease, Helsingfors 1993, 13 s. (dupl.)

193. (s.m. Per Boje) Danfoss, et dansk multinationalt selskab, konferencepaper, Nordisk økonomisk historisk konference, Oslo, 1993, 12 s. (dupl.)

1994

194. Økonomisk historie - historie, økonomi og/eller statistik, Perspektiver i samfundsvidenskaben. Faglige bidrag i anledning af Erik Harsaaes 70-års dag, s. 49-61.

195. Økonomisk historisk metode, Rubikon, s. 4-6.

196. Kongelige indkomst-, formue- og kopskatter 1725-89, Struktur og Funktion, Festskrift til Erling Ladewig Petersen, s. 213-27.

197. Marketing and competition in Danish brewing, Adding Value, Brands and Marketing in Food and Drink, ed. by Geoffrey Jones and N.J. Morgan, Routledge, s. 126-38.

198. Meresta riippuvaiset Etelä-Fynin yhteisöt noin vuonna 1845, Meren Kansa, Loviisa, s. 199-209.

199. Odense, a Danish provincial centre, Pim Kooij and Piet Pellenberg (eds.): Regional Capitals, Past, present, prospects, Assen, s. 165-86.

200. (s.m. Per H. Hansen) Det danske finansielle system ca. 1850-1992, Research on Banking, Capital and Society, nr. 53, Oslo, 40 s.

201. Danish Export Performance 1954-1973, Entrepreneurship and the Transformation of the Economy, Leuven, s. 653-64.

202. (s.m. Poul Thestrup) Denmark as a nodal point in the international telegraph network in the 1870s - a summary, European Networks, ed. by Albert Carreras, Andrea Giuntini and Michele Merger, Firenze, s. 72-75 - også i EUI Working Papers in History, No. 95/1, s. 61-63.

203. Never-married women in town and country in eighteenth century Denmark, John Henderson and Richard Wall (eds.): Poor Women and Children in the European Past, Routledge, s. 196-206.

204. Danish Banking History, Handbook on the History of European Banks, Edward Elgar Publishing, 2. 97-104 (også i tilsvarende fransk udg. s. 105-13 med titlen Histoire du système bancaire danois).

205. (s.m. Per Boje) En iværksætter. Historien om Mads Clausen og Danfoss, 287 s.

206. Disputatsopposition: Ola Honningdal Grytten: En empirisk analyse av det norske arbeidsmarked 1918-1939, Bergen 1994, 8 s. (dupl.)

1995

207. (s.m. Poul Thestrup): Le Danemark, un point nodal du réseau télegraphique international dans les années 1870, Michèle Merger et al. (eds.): Les Réseaux Européens transnationaux XIXe-XXe Siècles, Paris, s. 120-32.

208. Disputatsopposition: Gunnar Thorvaldsen: Migrasjon i Troms i annen halvdel af 1800-tallet, Tromsø, 1995, 7 s. (dupl.)

1996

209. København-Norge, en handels- og skibsfartsakse i slutningen af 1700-tallet, Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk, s. 295-304.

210. (medforfatter) Evaluering af Det nye Pengesamfunnet, Norges Forskningsråd, 48 s. + bilag.

211. Danish-Dutch economic relations in the late eighteenth century, Kapitaal, ondernemerschap en beleid, ed. by C.A. Davids et al., NEHA, Amsterdam, s. 197-207.

212. Economic, Social and Technological Effects of Gas and Oil Finds in the North Sea. The North Sea, Resources and Sea Way, ed. by L.U. Scholl and John Edwards, Aberdeen City Council, 1996, s. 299-306.

213. Trends in employment and trades, Udenrigsministeriets håndbog: Denmark, s. 83-87.

1997

214. Sejlads og handel mellem Norge og Danmark i 1700-tallet, I det lange løp, Essays i økonomisk historie tilegnet Fritz Hodne, Bergen, s. 293-304.

215. Jernbanerne i bilismens skygge, På sporet 1847-1997. Jernbanerne, DSB og samfundet, Bd. III: 1950-1997, Jernbanemuseet, Odense, 1997, 357 s.

216. Levnedsmiddelkonsumet i de førindustrielle nordiske samfund, Kultur og konsumtion i Norden 1750-1950, Historiallinen arkisto 110:2, side 19-36.

217. (s.m. Jørgen Mikkelsen og Jens Ole Christensen) Den danske garnisonsby, Gunnar Arteus (ed.): Nordens garnisonsstäder, Försvarshögskolans Acta B4, Stockholm 1997, side 11-81.

218. Nordisk emigration. Problemstillinger, metoder og omfang. En oversigt, Nordliv 1995-97: Migrasjon i Norden, udg. af Foreningen Norden, Oslo, s. 14-27

219. Viborgs historie bd. III, 1940-1997, udg. af Viborg Kommune, side 62-127 (afsnit om befolkningsudvikling, levestandard og sociale forhold)

1998

220. Danish Sailors 1750-1870, Research in Maritime History, no. 13, p. 233-52. Også publiceret i Handels- og søfartsmuseets årbog 1998, side 37-63.

221. (s.m. Per Boje) En dansk nicheproduktion. Historien om Lactosan-Sanovo Holding A/S. Odense Universitetsforlag. 225 s.

222. Sources to Early Danish Population History, Danish Center for Demographic Research, Research Report 1, 11 s.

223. Shipping and Navigation on the Oceans 1300-1800, Prodotti Tecniche D'Oltremare Nelle Economie Europee Secc. XIII-XVII, Istituto Internazionale Di Storia Economia "F. Datini" No. 29, Le Monnier, Prato side 905-26 og 953-54.

224. Indvandring til danske landdistrikter i førindustriel tid, Invandrarna & Lokalsamhället, red. Lars Nilsson & Sven Lilja, Stads- och kommunhistoriska Institutet, Stockholm, s. 77-88 og s. 180-84.

225. Food Consumption in the Pre-industrial Nordic Societies, The Scandinavian Economic History Review, 1998,1, side 11-23.

226. Early Danish Parish Registers, Danish Center for Demographic Research, Research Report 3, 11 s.

227. Wirtschaftsentwicklung. Udenrigsministeriets håndbog: Dänemark , side 87-91.

228. Skibsbygning i Odense - før A.P. Møller, Odensebogen 1998, side 38-54.

229. Four early Danish parish registers, Danish Center for Demographic Research, Research Report 6, 12 s.

230. Redere og Økonomi, Dansk søfarts historie, bd. 5, 1870-1920, side 195-244.

1999

231. Anm. af Anne Løkke: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920 (resume af disputatsopposition), Historisk Tidsskrift, Bd. 99, side 262-69.

232. The Development of Reporting systems for Causes of Death in Denmark, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 54:(2); pp. 154-66.

233. The Decline in Danish Tuberculosis Mortality before World War II, Danish Center for Demographic Research, Research Report 10, 13 s.

234. L’evolution de l’industrie et du commerce, i Udenrigsministeriets håndbog, Le Danemark, pp. 89-93.

2000

235. Redere og Økonomi, Dansk søfarts historie, bd. 6, 1920-1960, side 173-231.

236. The Danish Fertility Decline 1890-1940, Danish Center for Demographic Research, Research Report 13, s. 17-20

237. Denmark and the development of the intercontinental telegraph network in the XIXth century, Documento de Trabajo, Seminar on the Globalisation of the World Economy in the Nineteenth Century, Universidad de San Andres, Buenos Aires, March 27, 2000, 7 pp.

238. "Childless Elderly in Denmark in the Pre Welfare State", paper presented at the European Social Science History Conference in Amsterdam, April 12 15. 7 pp.

239. The Danish 1801 Census, Danish Center for Demographic Research, Research Report 19, 25 pp.

240: (s.m. Axel Skytthe): Danish infant mortality 1835-1935, Danish Center for Demographic Research, Research Report 20, 14 pp.

2001

241. Redere og Økonomi, Dansk søfarts historie, bd. 7, 1960-2000, side 193-249.

242. La evolucion de la industria y del comercio. Udenrigsministeriets håndbog: Dinamarca, side 88-92.

243. (s.m. Jim Oeppen) Danish Population Estimates 1665-1840, Danish Center for Demographic Research, Research Report 21, 32 pp.

244. Copenhagen 1801, Danish Center for Demographic Research, Research Report 23, 20 pp.

245: Folketællingen 1801, nye muligheder, Metode & Data, DDA Nyt nr. 84, 2001:1; side 12-21.

246: Urban social and demographic reconstitution. The case of eighteenth century Odense, History and Computing, vol. 11, 1999, pp. 115-27.

247: Bidrag til Den store danske Encyklopædi; bd. 1-20; 1994-2001; med opslagene: Asiatisk Kompagni; Assignat; Bankhæftelsen; Bankvæsen (hist); By (hist); Bygningsafgiften; Bælttold; Børs (hist); Clapham, John Harold; Colbert, Jean Baptiste; Cole, George Douglas Howard; Crédit mobilier; Danmark (erhvervsudvikling); Detailhandel (hist); Domæne; Drikkepenge; Ekstraskat; Fabrik; Faktori; Farvestoffer; Folketælling (hist); Forlagssystemet; Forsikringsvæsenet i Danmark; Frihandel; Gas; Glas (hist); Guld; Guld (hist); Gummi (hist); Hamp; Handel; Handelskompagnier; Heckscher, Eli F.; Historisk demografi; Industri (indledning); Industri (hist); Den industrielle revolution; Islandsk Kompagni; Kameralisme; Kapitelstakst; Karavane; Kartoffel (hist); Kobber (hist); Koncession; Konsumption; Kontribution; Korn (hist); Kornskat; Kreditforeninger; Krigskonjunkturskat; Krydderier (hist); Kul (hist); Kunstgødning; Kurantbanken; Kvartprocentskat; Levasseur, Pierre Emile; Liberale erhverv; Lurmærke; Luftfartsselskaber; Majs (hist); Mandtal; Manufakturer; Marked; Mejeri; Merchant adventurers; Merindkomstskat; Metalindustri; Minedrift (hist); Monopol (hist); Muscovy Company; Mølleåen (hist); Møntkonvention; Møntunion (hist); North, Douglas; Olie; Pengeombytning; Rationering; Rigsbanken; Ris (hist); Safrankrokus; Salpeter (hist); Salt (hist); Silkevejen; Skattefrihed; Skatteprivilegium; Skatter; Sparekasse; Speciesbanker; Statsbankerotten 1813; Strandmøllen (hist); Stålindustri (hist); Sukker (hist); Sølv; Tawney, Richard Henry; Tekstiler; Transport (hist); Tuskhandel; Tømmer; Verdenskrisen i 1930'erne; Vestindisk-guinesisk Kompagni; Våbenhandel; Økonomisk historie

2002

248: Identifying People in the Danish Past, Pathways of the Past, Essays in Honour of Sølvi Sogner, University of Oslo, pp. 103-110.

249: Grusgrave - og meget andet. Henriksen & Kähler, Erhvervshistorisk Årbog 2002, side 7-49.

250: (s.m. Jørgen Peter Christensen og Marianne Christensen): Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972, Dansk industri efter 1870, bind 6, Odense Universitetsforlag, 353 sider.

251: Hertugdømmernes handelsflåde i slutningen af det 18. århundrede, Hilsen fra søens folk, Festskrift til Anders Monrad Møller, side 137-148.

252: Danish Coastal Shipping c. 1750-1914, Coastal Shipping and the European Economy 1750-1980, ed. by John Armstrong and Andreas Kunz, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, pp. 25-43.

253: Husmænd og inderster i Danmark, Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljøer, red. af Christer Lundh & Kerstin Sundberg, Nordic Academic Press, Lund, pp. 29-37.

254: Befolkningsforhold, i Gads Leksikon om Dansk Besættelsestid 1940-1945, side 22-26.

255: (udg.) Manden fra Ploven, Erindringer af H.P. Johansen, Syddansk Universitet, 154 sider.

256: Danish Population History 1600-1939, University Press of Southern Denmark, 245 pp.

2003

257: Personidentifikation i historisk belysning, Rubicon, februar 2003, side 12-16.

258: (medforfatter til) Utvärdering av ämnet ekonomisk historia vid svenska universitet, Högskoleverkets rapportserie 2003:II R, 119 sider.

259: Lærer- og skolemiljøer i Kølstrup gennem 100 år, Cartha 2002/2003. side 21-51.

260: (s.m. Jørn Henrik Petersen) Skatteunddragelse i 1900-tallet, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 141 (2003), side 112-118.

261: Nordic Countries: Modern Denmark i The Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford University Press, 2003, vol.4, pp. 100-101.

2004

262: Historisk demografi - demografisk historie, i Historisk Sociologi, mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne, redigeret af Lars Bo Kaspersen og Flemming Mikkelsen, Forlaget Sociologi, side 107-34.

263: Early Danish census taking, The History of the Family, vol. 9, issue 1, 2004, p. 23-31.

264: Om at skrive socialhistorie, i Kære Samfund, en debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersens 60 års fødselsdag, Syddansk Universitetsforlag, side 207-14.

265: En landsbydegns datter møder grundtvigianismen, Odensebogen 2004, side 65-80.

266: (s.m. Anders Monrad Møller) Fonde som fundament for dansk industri, Syddansk Universitetsforlag, 269 sider.

267: I front. Danmark var først med erhvervsdrivende fonde, Politiken, 2. del, 14. december 2004, side 7.

268: Interaction between Danish shipyard and shipowner interests in the twentieth century, Markets and Embeddedness, Essays in honour of Ulf Olsson, Göteborg, pp. 135-53.

2005

269: Barndommens by, der fik vokseværk, Odense, da H.C. Andersen var barn, Odensebogen 2005, pp. 9-19.

270: Odenses 1805-generation, Odense, da H.C. Andersen var barn, Odensebogen 2005, pp. 100-113.

271: Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten, 13 reformer af den danske velfærdsstat, redigeret af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen, pp. 29-41.

272: (s..m. Ole Hyldtoft): Teknologiske forandringer i dansk industri 1896-1972, Dansk industri efter 1870, bd. 7, 440 sider.

273: The Standard of Living in Denmark in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, Living Standards in the Past, ed. by Robert C. Allen et al., Oxford University Press, pp. 307-17.

274: Scandinavian Urbanisation 1850-1970, Magnus Jerneck et al. (eds.): Different Paths to Modernity, Lund 2005, pp.166-180.

275: Denmark, McCusker, John J. History of World Trade since 1450. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2005, vol. 1, side 184-86.

276: Danmark I tal, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, 2. udgave, bind 17, s. 1-167.

277: Odensedatabasen, en søgbar database på internettet med oplysninger om Odenseborgere 1740-90 (http://www.odensedatabasen.dk)

2006

278: Komparativ pariføring, Demokratisk konservatisme, Frihet, Fremskritt, Fred. Festskrift til Francis Sejersted, Pax Forlag, Oslo, s. 300-323.

279: De første tyve år med statslig indkomstskat, Skatternas långa historia (ed. Christer Kuvaja), EDITA, Helsingfors, side 165-178.

280: Befolkningshistorie på mikroplan, 280 sider (kun elektronisk udgave).

281: Anmeldelse af James C. Riley: Poverty and Life Expectancy, 2005, Nyt fra Historien, forår 2006, side 46-47.

282: Anmeldelse af Jon Gulowsen og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 1854-2004, bd. II: Nye tider og gamle spor 1940-2004, 2004, The Scandinavian Economic History Review, 2006, side 220-222.

283: (s.m. Thomas Skovgaard): En dødelig influenza, Historien om den spanske syge i Odense, Odensebogen 2007, side 47-64.

284: Skibsfarten i Danmark 1787. Søgbar internetdatabase med oplysninger om hvert enkelt dansk skib og skibets sejladser i 1787 på adressen: http://www.byhistorie.dk/skibsfart 1787/

2007

285: Jens Hansen har en bondegård – og han er en af de heldige, Fortid og Nutid, marts 2007, side 23-44.

286: Indkomstskatter og offentlig vækst 1903-2005, Dansk Skattehistorie VI, Told- og Skattehistorisk Selskab, 334 sider.

287: Seminaristernes indtog i den fynske landsbyskole, Fynske Årbøger, 2007, side 42-66.

2008

288: Bør der anlægges en købstad et sted i Oplandene?, (norsk) Historisk Tidsskrift, bd. 87, 2008, side 87-100. Også publiceret i Hamar Historielags årbok 2008, side 119-133.

289: Letsindige unge på Nordfyn?, Landbohistorisk Tidsskrift, 2008:1, side 57-89.

290: (medforfatter til) Research Quality Assurance for the Future, Lund 2008.

291: Fremmede i Odense for 100 år siden, Odensebogen 2009, side 64-80.

2009

292. Måling af arbejdsløshed - et problematisk foretagende, Erhvervshistorisk Årbog 2009, side 58-86.

293. Offentlige nødhjælpsarbejder på Fyn - for 200 år siden, Fynske Årbøger 2009, side 77-90.

294: Udvidelse af Odensedatabasen (http://www.odensedatabasen.dk) med folketællingerne 1801 og 1901 samt borgerskaber 1791-1801 – i alt ca. 50.000 registreringer.

Imprint Privacy policy « This page (revision-3) was last changed on Wednesday, 18. August 2010, 14:13 by Kaiser Dana
  • operated by