Jan Hjärpe - Selected publications (in Swedish)#


 • Otterbeck, J., Bergenhorn, M., Hjärpe, J., Halldén, P., Dannenberger, A., Lagervall, R., Stenberg, L. & Svensson, J. (2004). 99 frågor om islam.
 • Hjärpe, J. (2003). The historian of religion and war. SOCIOLOGISK FORSKNING, 3-8. SOCIOLOGISK FORSKNING. Handledning vid Lunds universitet (2 st)
 • Miaji, A. (2010). Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups. Lund Studies in History of Religions, 26. History of Religions, Lund University. Doktorsavhandling.
 • Analyse crititique des traditions arabes sur les sabéens harraniens, Uppsala 1972.
 • Islam, lära och livsmönster. Stockholm 1979, 1985.
 • Politisk islam. Stockholm, 1980.
 • Politisk islam. Studier i muslimsk fundamentalism. Stockholm/ Göteborg 1983, 1990.
 • Islams värld. Stockholm 1987, 1990, 1993.
 • Araber och arabism . Stockholm 1994, 2002.
 • Islam och traditionen. Religion i förändring. ABF:s internationella verksamhet, 2002.
 • Tusen och en natt & den elfte september, Tankar om islam (Prisma, Stockholm 2003)


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last updated on Wednesday, 21. November 2012, 14:48 by Nowak Aleksandra
 • operated by