Dirk Heirbaut - Publications#

Full list at the academic bibliography of Ghent University (for letters and law the impact factor is not relevant)

Books and book editions, from 2005 onwards

 • D. Heirbaut and G. Martyn (ed.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België/Un héritage Napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgigue, Mechelen, Kluwer, 2005.
 • D. Heirbaut, Hebben/hadden onze ministers van justitie een ‘civiel’ beleid?, (Gandaius Thorbecke college, XXVII), Mechelen, Kluwer, 2005.
 • D. Heirbaut, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia press, 2005.
 • G. Martyn, R. Opsommer and D. Heirbaut (ed.), De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw/ The Legal History of the Twentieth Century (Iuris scripta historica, deel XIX), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006.
 • D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/Le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l’étranger, Mechelen, Kluwer, 2008.
 • G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel in België/Bicentenaire du Code de commerce en Belgique ((Iuris scripta historica, deel XXXII), Brussels, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2009.
 • Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België, Gent, Academia press, 2009.
 • G. Martyn, G. Donker, S. Faber and D. Heirbaut (ed.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen, Hilversum, Verloren, 2009.
 • Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de ‘werkplaats van het recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 2009.
 • D. Heirbaut, X. Rousseaux and A. Wijffels (ed.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2010.
 • M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, (Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011.
 • Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussels, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011.

Articles and book chapters from 2007 onwards

 • Thirteenth-century legislation on mortmain alienations in Flanders and its influence upon France and England, in: A. Lewis, P. Brand and P. Mitchell, Law in the city, Dublin – Portland, Four Courts Press, 2007, 54-71.*
 • The oldest part of the Lois des pers dou castel de Lille (1283-1308/1314) and the infancy of case law and law reporting on the continent, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, 139-152.
 • The Revolution betrayed: the evolution of the judicial system in France, Belgium and the Netherlands since the French Revolution, in: A. Uzelac and C.H. Van Rhee, Public and private justice. Dispute resolution in modern societies, Antwerpen, Intersentia, 2007, 55-85.
 • Who were the makers of customary law in medieval Europe? Some answers based on sources about the spokesmen of Flemish feudal courts, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, 257-274.
 • Cowardice as a virtue: a history of the policies of the Belgian justice ministers since 1830, in: B. Diestelkamp, H.-H. Vogel, N. Jörn, P. Nilsén and C. Häthén, Liber amicorum Kjell Å Modéer, Lund, Juristförlaget, 2007, 211-224.
 • Codificatie in België en Nederland: een voorbeeld van hoe het (niet) moet? Een onderzoek naar de factoren van het succes en het falen van de pogingen tot codificatie van het civielrecht in België en Nederland, Tijdschrift voor privaatrecht, XLIII, 2006 (2007), 1683-1745.
 • The survival of the French codification in Belgium, in: L. Zhang, Codification, decodification and anti-codification of civil law, Shanghai, Cuplpress, 2008, 221-225. - Finding the sources of a non-bureaucratic feudalism: the case of Flanders during the High Middle Ages, in H. Nieus, Le vassal, le fief et l’écrit. Pratiques d’écriture et enjeux documentaires dans le champ de la féodalité (XIe-XVe s.), Louvain-La-Neuve, Institut d’études médiévales, 2007 (2008), 97-122.
 • Une méthode pour identifier les porte-parole des juridictions de droit coutumier en Europe du Nord au Haut Moyen Âge, fondée sur une prosopographie des porte-parole de Cassel et de Lille autour de 1300, in: V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux and A. Tixhon, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes, Presses universitaires, 2008, 25-43.
 • Enkele themata uit de geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in: D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/Le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l’étranger, Mechelen, Kluwer, 2008, 159-192.
 • Legal history in Belgium, Clio@Thémis, 2008 (http:/www.ens.fr/droit/spip/spip.php?article12)*
 • Het sociaal recht: een stiefkind van de rechtshistorici, Tijdschrift voor sociaal recht, 2008, 179-194.
 • Heirbaut, D. and Storme, M.E., De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?, Tijdschrift voor privaatrecht, 2008 (2009), 979-1041.*
 • Rituale und Rechtsgewohnheiten im flämischen Lehnrecht des hohen Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien, 2007 (2009), 351-361.
 • Efficiency: the Holy Grail of Belgian Justice? Civil procedure in Belgium (1806-2008), in: A. Uzelac en C.H. Van Rhee, Access to justice and the Judiciary. Towards new European standards of affordability, quality and efficiency of civil adjudication, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 89-117.
 • Enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van het wetboek van koophandel in België, in: G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar wetboek van koophandel/Bicentenaire du Code de commerce, Brussels, 2009 (Iuris scripta historica, XXIII), 91-103.*
 • Een mozaïek voor Sjoerd. Enkele facetten van de rechtspraakgeschiedenis als gebroken spiegel van het recht en de maatschappij in het verleden, in: C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de ‘werkplaats van het recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 2009, 489-506.
 • Not European feudalism, but Flemish feudalism: a new reading of Galbert of Bruges’ data on feudalism in the context of early twelfth century Flanders, in: J. Rider and A.V. Murray (ed.), Galbert of Bruges and the historiography of medieval Flanders, Washington, CUA, 2009, 56-88.*
 • A history of the law of succession, in particular in the Southern Netherlands/Belgium, in: C. Castelein, R. Foqué and A. Verbeke (ed.), Imperative inheritance law in late-modern society. Five perspectives, Antwerp, Intersentia, 2009, 65-84.
 • Heirbaut D. and M.E. Storme, The historical evolution of European private law, in: C. Twigg-Flesner, The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 20-32, 329-331.
 • Codificatie van het burgerlijk recht in België en Nederland: parallel lives?, in: J. Lokin, J. Milo and C. Van Rhee (ed.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland, Groningen, Chimaira, 2010, 147-160.
 • Feudalism in the twelfth century charters of the Low Countries, in: J. Dendorfer and R. Deutinger, Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte-Quellenbefunde-Deutungsrelevanz, Ostfildern, Thorbecke, 2010, 217-253.
 • Rechtsgewohnheiten und semi-autonome Felder, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, 55-57.
 • An unknown treasure for historians of early medieval Europe: the debate of German legal historians on the nature of medieval law, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, 87-90.
 • N. Hammerstein with D. Heirbaut, Sozialwissenschaften, Geschichte und Rechtswissenschaft, in: W. Rüegg (ed.), Geschichte der Universität in Europa, IV, München, Beck, 2010, 331-375.
 • Afstand van Romeinsrechtelijke excepties in Vlaanderen vroeger dan gedacht, in: H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga and L. Winkel (ed.), Ius romanum - ius commune - ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage, Amsterdam/ Aalen, Scienta Verlag, 2010, 177-185.
 • De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?, in: E. Brems and L. Stevens (ed.), Recht en gender in België, Brugge, Die Keure, 2011, 25-55.
 • N. Hammerstein with D. Heirbaut, Social sciences, history and law, in: W. Rüegg (ed.), History of the university in Europe, IV, Cambridge, University press, 2011, 331-375.
 • Zentral im Lehnswensen nach Ganshof: das flämische Lehnsrecht, ca. 1000-1305, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, CXVIII, 2011, 301-347.
 • European comparative legal history as a necessity: the Belgian experience, in: K. Modéer en P. Nilsen, How to teach comparative legal history, Lund, Juristforlaget, 2011, 93-105.
 • From virgin to mother of the eldest son and widow: the ideal life-cycle of aristocratic women in Flanders druing the high middle ages according to feudal law, in: M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, ((Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel,s Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, 305-316.
 • Eikes kaum bekannte Kollegen. Die Sprecher der nordwesteuropäischen Gerichtshofen, D. Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussels, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, 27-35.
 • The spokesmen in medieval courts: the unknown leading judges of the customary law and makers of the first continental law reports, in: P. Brand and J. Getzler (ed.), Judges and judging in the history of the common law and civil law: from antiquity to modern times, Cambridge University press, 2012, 192-208.
 • Exploring the law in medieval minds. The duty of the legal historian to write the books of non-written law, in: A. Musson and C. Stebbings (ed.), Making legal history. Approaches and methodologies, Cambridge University press, 2012, 118-130.
 • De Franse overheersing in België, in: Pro memorie, 2012, 13-27.
Imprint Privacy policy « This page (revision-4) was last changed on Wednesday, 7. November 2012, 23:07 by Kaiser Dana
 • operated by