Ivan M. Havel - List of Publications#

Before 1990#


(a) Research papers

Automata Theory

Havel, I. M., "Regular expressions over generalized alphabet and design of logical nets." Kybernetika 4 (1968), pp. 516-537

Havel, I. M., "The theory of regular events I., II." Kybernetika 5 (1969), pp. 400-419, 520-544

Havel, I. M., "Finite branching automata." Kybernetika 10 (1974), pp. 281-302

Havel, I. M., "On branching and looping I., II." Theoretical Computer Science 10 (1980), pp. 187-220, 273-295 Formal Languages

M. A. Harrison and Havel, I. M., "Real time strict deterministic languages." SIAM Journal of Computing 1 (1972), pp. 333-349

M. A. Harrison and Havel, I. M., "Strict deterministic grammars." Journal of Computer and System Sciences 7 (1973), pp. 237-277

M. A. Harrison and Havel, I. M., "On the parsing of deterministic languages." Journal of the Association for Computing Machinery 21 (1974), pp. 525-548

M. M. Geller, M. A. Harrison and Havel, I. M., "Normal forms of deterministic grammars." Discrete Mathematics 16 (1976), pp. 313-321

M. A. Harrison, Havel, I. M. and A. Yehudai, "On equivalence of grammars through transformation trees." Theoretical Computer Science 9 (1979), pp. 173-205

Artificial Intelligence

Havel, I. M., "The concept of indirectness in artificial intelligence." Kybernetika 8 (1972), pp. 154-164

Štěpánková O. and Havel, I. M., "A logical theory of robot problem solving." Artificial Intelligence 7 (1976), pp. 129-161

Štěpánková O. and Havel, I. M., "Incidental and state-dependent phenomena in robot problem solving." Kybernetika 13 (1977), pp. 421-438

Havel, I. M. and I. Kramosil, "A stochastic approach to robot plan formation." Kybernetika 14 (1978), pp. 143-173

Havel, I. M., "The truth-reaction paradox: a probe of limitations of artificial intelligence." In: Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence, 1982

Štěpánková O. and Havel, I. M., "Deductive system as a basis for computation." Acta Polytechnica IV (1974), pp. 55-66

Štěpánková O. and Havel, I. M., "On iteration in robot planning." Fundamenta Informaticae 7 (1984), pp. 489-501 Complexity Theory

Havel, I. M., "Weak complexity measures." SIGACT News, No. 8 (1971), pp. 21-30

(b) Book

Havel, I. M., Robotika - úvod do teorie kognitivních robotů. SNTL, Praha 1980

(c) Other scientific papers

Papers in conference proceedings (in English):

M. A. Harrison and Havel, I. M., "On a family of deterministic grammars." In: Automata, Languages, and Programming (M. Nivat, Ed.). North-Holland, 1973, pp. 413-441

Štěpánková O. and Havel, I. M., "Some results on the situation calculus." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1973. Proceedings, 1973, pp. 321-326

Havel, I. M., "Finite branching automata: automata theory motivated by problem solving." In: Mathematical Foundations of Computer Science (A. Blikle, Ed.) Lecture Notes in Computer Science 28, Springer-Verlag, Berlin 1975, pp. 53-61

Havel, I. M., "Nondeterministically recognizable sets of languages." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1975 (J. Bečvář, Ed.). Lecture Notes in Computer Science 28, Springer-Verlag, Berlin 1975, pp. 252-257

Havel, I. M., "On the branching structure of languages." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1976 (A. Mazurkiewicz, Ed.) Lecture Notes in Computer Science 45, Springer-Verlag, Berlin 1976, pp. 81-98

Štěpánková O. and Havel, I. M., "Incidental and state-dependent phenomena in robot problem solving." In: Proc. AISB Summer Conference, 1976, 266-278

Havel, I. M. and Štěpánková O., "The role of problem solving in cognitive robotic systems." In: On Theory and Practice of Robots and Manipulators (Ed. A.Morecki, K.Kedzior), PWN, Warszawa 1976, pp. 363-374

Havel, I. M., "On two types of loops." In: Mathematical Foundations of Computer Science 1979. Lecture Notes in Computer Science 74, Springer-Verlag, Berlin 1979

Havel, I. M., "Artificial intelligence: A lesson in human self-understanding." In: Impacts of Artificial Intelligence (R. Trappl, ed.), North-Holland 1986, pp. 89-98

Papers in conference proceedings (in Czech):

Havel, I. M., "Některé problémy strojové inteligence." In: Sborník Použití počítače při řešení nenumerických úloh. VTS FEL ČVUT, Praha 1973

Havel, I. M., "Základní pojmy automatického řešení úloh." In: Sborník Využití počítačů při syntéze logických obvodů. VTS FEL ČVUT, Praha 1974, pp. 235-243

Havel, I. M., "Cílové chování inteligentních robotů." In: Sborník Aplikovaná robotika, ČSVTS, Praha 1975 Havel, I. M.: Počítače a umělá inteligence. In: SOFSEM'77, 1977, pp. **

K. Pala, S. Machová, Havel, I. M., "Přirozený jazyk jako prostředek komunikace člověka se strojem." In: SOFSEM'78, 1978, pp. 111-157

Havel, I. M., "Svět bez programování." In: Moderní programování'80, 1980, pp. 15-28

Havel, I. M., "O jednom paradoxu v umělé inteligenci." In: SOFSEM'81, 1981, 359-363

Havel, I. M., "O lidech a počítačích." In: Moderní programování, 1982

Havel, I. M., P. Hájek: "Filozofické aspekty strojového myšlení." In: SOFSEM'82, 1982, 171-211

Gruska J., Havel I. M., Wiedermann J., Zelený J., "Počítačová revolúcia." In: SOFSEM'83, 1983, pp. 7-64

Havel, I. M., „Nový pohled na dění v mozku : Poznámky ke Goldschlagerově teorii“ In: Asociatronika '85, (sborník konference) Dům techniky Ostrava, s. 46-60.

Lantayová D., Havel I. M., "Model pamäťového poľa goldschlagerovského typu." In: SOFSEM'86, 1986, 206-212

Kožuszník J., Havel I. M., "Sledování kontinuálního pohybu materiálu při řízení a simulaci technologických procesů." In: SOFSEM'87, 1987, 47-51

Havel, I. M., Lantayová D., "Malé zamyšlení nad neuronovými počítači." In: SOFSEM'87, 1987, 52-56

Havel, I. M., "Nový pohled na dění v mozku." In: Moderní matematika v přírodních vědách, 1985, 95-121

Havel, I. M., "Neuronové počítače a jejich inteligence." In: SOFSEM'88, 1988, 83-118

Research reports, magazine articles, etc.(in Czech or English):

Havel, I. M., "Jazyky zápisu a zadání konečných automatů." Diploma thesis, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Praha 1966 [also res. report ÚAVT 69-43001, 1969]

Havel, I. M., N. Frištacký, *. Krenický, *. Hlavatý, "Řídicí logické obvody." Res. report ÚAVT 69-45006, 1969

Havel, I. M., "On the equivalence of one-location program schemata." Term paper, UC Berkeley, 1970

Havel, I. M., "Weak complexity measures." SIGACT News, No. 8 (1971), pp. 21-30

Havel, I. M., "Strict deterministic languages." Ph.D. dissertation, Tech. Report No. 1, Department of Computer Science, UC Berkeley, December 1971

Havel, I. M., "Automatické řešení úloh a možnosti jeho použití v řídicí technice." Res. report ÚVVTŘ 72-15004, 1972

Štěpánková O. and Havel, I. M., "Image space and its relationship to situation calculus." Res. report 9/73, ÚVT ČVUT, 1973

Havel, I. M., "Automata theory motivated by problem solving." SIGACT News No. 23 (1974), pp. 18-23

Havel, I. M., "Roboty s inteligentním rozhodováním." Automatizace 17 (1974), pp. 152-155, 173-176

Havel, I. M., "Reprezentace prostředí, ve kterém automat vyvíjí svoji cílovou činnost." Res. report ÚTIA ČSAV, 1975

Havel, I. M., "Nondeterministic branching automata." Res. report ÚTIA ČSAV, 1975

Havel, I. M., "Obecný pohled na analýzu scén v robotice." Res. report ÚTIA ČSAV No.755, 1976

Havel, I. M., "Loops in finite branching automata I., II. Res. report ÚTIA ČSAV No. 858, 865, 1978

Havel, I. M., "On regularity of languages acceptable by branching automata." Res. report ÚTIA ČSAV No.854, 1978

Havel, I. M., "Několik poznámek k pojmu heuristiky v umělé inteligenci." Sdělení MSBÚ ČSAV 17(6), 1978

Havel, I. M., "AND-OR graphs searching algorithms: theory." Res. report ÚTIA ČSAV No. 948, 1979

Havel, I. M., "Příspěvek k formalizaci sémantických sítí." Study report VCUK-III-2-2/11-5, 1980

Havel, I. M., "Současný stav a směry v umělé inteligenci." ÚTIA ČSAV, 1980

Havel, I. M., "Prognóza využití strojové inteligence pro léta 1990-1995 a 1995-2000 v ČSSR." Zpr. No. 79 311 011, ÚVVTŘ, 1979

Havel, I. M.: A Connectionist Theory of Knowledge Representation. Report, TFKIP, June 1989.

(d) Texts in "samizdat"

Havel, I. M., "Podivná setkání." In: Laudatio Z.N., 1982

Havel, I. M., M. Palouš, Z. Neubauer, "Svatojánský výlet." In: Laudatio R.P., Edice Expedice, sv. 196, 1984 [též Nové cesty myšlení, 1985, knižně 1999]

Havel, I. M., "Způsoby poznání." In: Hostina, Edice Expedice, sv. 209, 1985, pp. 145-157, přetisk Sixty-Eight Publishers, Toronto, 1989, s. 137–148. [English translation: "Ways of Cognition." In: Good-bye samizdat. (M.Goetz-Stankiewicz, Ed.), Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992, pp. 222-232]

Havel, I. M., "Fistulův monolog." In: Faustování s Havlem, Nové cesty myšlení 1986

Havel, I. M., "O jednom metaforickém pohledu na svět." Paraf 4 (1986) [zkrác. verze in: Vesmír 1991 70(2) (1991), pp. 106-109]

Sidonius [Z. Neubauer] and Sakateka [I. M. Havel], dialogues:
Dialog o páté cestě. Edice Expedice, sv. 197, 1984
Dialog o mínění. Edice Expedice, sv. 202, 1985
Dialog o páté cestě a dialog o mínění, Nové cesty myšlení, Praha 1985
Dialog o mudrování. Edice Expedice, sv. 214, 1985
Dialog o otázkách. Edice Expedice, sv. 220, 1986 [abridged English translation: "Dialogue on questions." In: Good-bye samizdat. (M.Goetz-Stankiewicz, Ed.), Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992, pp. 145-152]
Dialog o mudrování a dialog o otázkách. Nové cesty myšlení, Praha 1986]
Sidonia a Sakateky dialogů patero (ed. D. Bohdan), Praha 1986
Další dva dialogy [Dialog o snění, Dialog chaotický o různi a nerůzni.] Edice Expedice, sv. 253, 1987

Maternius [P. Materna] a Sakateka [I. M. Havel], Dialog o vysvětlení. Nové cesty myšlení, 1987

Havel, I. M., „Gamon“. In: Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče, samizdat, 1987

(e) Patents

No. 125258 Analogo-frekvenční převodník (spolu s J. Šenkem), 1967

No. 125327 Stabilizátor stejnosměrného napětí (spolu s J. Šenkem), 1967

(f) Translations

A.D.Friedman – P.R.Menon: Teorie a návrh logických obvodů. SNTL, Praha 1983 (překl. spolu s R. Novanským, [z opatrnosti mé jméno neuvedeno])

V.V.Nalimov – S.V.Meyen: Probabilistický svět – přechod k jiné kultuře? Paraf 4/1986, s. 84–101.

After 1990#


(a) Papers in scientific journals, in printed conference proceedings and chapters in edited volumes [od 2005: = příspěvek do sborníku, = kapitola v knize]_

Havel, I. M., "Connectionism and unsupervised knowledge representation." In: Cybernetics and Systems '90 (R.Trappl, ed.), World Scientific, Singapore 1990, pp. 1001-1007.

Havel, I. M., "Artificial Intelligence and Connectionism: Some Philosophical Implications." In: Advanced Topics in AI (Mařík, Štěpánková, Trappl, eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag 1992, pp. 25-41.

Havel, I. M., "Modes of Cognition." In: Good-bye, Samizdat (M.Goetz-Stankiewicz, ed.) , Northwestern University Press, Evanston, Ill. 1992, pp. 222-232.

Havel, I. M., "Artificial Thought and Emergent Mind." In: Proceedings IJCAI'93, Morgan Kaufman Professional Book Center, Denver, CO, USA, 1993, pp. 758-766.

Havel, I. M. and Z. Neubauer, "Man Hu? A greeting card to Marketa from the Posttotalitarian Battleground." In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz. Camden House, Columbia, USA, 1993, pp. 18-29.

Havel, I. M., "Scale Dimensions in Nature." International Journal of General Systems 24(3) (1996), pp. 295-324.

Havel, I. M., "Remarks on Schrödinger's Concept of Consciousness." In: Consciousness at the Crossroads of Cognitive Science and Philosophy. (Proc. of the Conf. "Phenomenology and Cognitive Science" Maribor, Slovenie, 1994). Imprint Academic, Exeter 1996, pp. 49-51.

Havel, I. M., Living in Conceivable Worlds. In: Foundations of Science 3 (), Kluwer Academic Publishers 1999, pp. 375-394 [ISSN 1233-1821].

Havel, I.M.: Od Fouriera k Pribramovi. In: Z.Neubauer: Smysl a svět (VIZE 97), Gallery, Praha 1999, s. 7–9.

Havel, I.M.: Po nás podoba. Esej o umělých lidech. In: Konec světa? (M.Knížák, T.Demšáková, eds.), Národní galerie, Praha 2000, s. 71–75 [ISBN 80-7035-210-8]

Havel, I.M.: Jitro kyberkultury. Host (2000) č. 6, s. 32–35.

Havel, I.M.: Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém. In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha 2001, s. 17–75 [ISBN 80-200-0472-6]

Havel I. M.: Sidonius. In: Z.Neubauer: Smysl a svět (VIZE 97) Moraviapress, Břeclav 2001, s. 9–14.

Havel, I. M.: Causal Domains and Emergent Rationality. In: Rationality and Irrationality. (B. Brogaard and Barry Smith, Eds.) (Proceedings of the 23rd International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 2000) Vienna: öbv & hpt, 2001, pp. 129–151 [ISBN 3-209-03648-9]

Havel, I. M.: Domenii cauzale si rationalitate emergenta. Reviste de filosofie XLVIII (2001), 3-4, pp. 199-226.

Havel, I.M.: Kauzálné domény a emergentná racionalita. In: Kognice a umělý život (J. Kelemen et al., eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2001, s. 21-38. [ISBN 80-7248-?]

Havel, I.M.: Kognitivní věda a problém vztahu mezi myslí a tělem In: Höschl et al.: Psychiatrie, Tigis, Praha 2002, s. 201-206. [ISBN 80-900120-1-5]

Havel, I.M.: Purpose Everywhere. In: Is There a Purpose in Nature? (I.M.Havel and A. Markoš, eds.), Vesmír/CTS, Prague 2002, p. 21-31 [ISBN 80-85977-47-8]

Havel, I.M.: A lucky planet. In: Is There a Purpose in Nature? (I.M.Havel and A. Markoš, eds.), Vesmír/CTS, Prague 2002, p. 67-69 [ISBN 80-85977-47-8] Havel, I.M.: O proměňování a proměnách. Pokus o studii proměnlivě heterofenomenologickou. In: Charisteria Sidonio Neubauero Sexagenario (J. Fiala, ed.) Pragae 2002, s. 106-140 [ISBN 80-238-9520-6].

Sidonius a Sakateka, Smysl, mysl a smích, Lidé a města č.7, 2002, s. 216-221

Havel, I.M.: Modality subjektivně prožívaných situací. In: Kognice a umělý život IV (J. Kelemen a V. Kvasnička, eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2004, s. 159-178. [ISBN 80-7248-232-7]

Havel, I.M.: „Čas ze vzpomínek.“ Přítomnost (léto 2004), pp. 16–18.

Havel, I.M., Z. Neubauer, M. Palouš: Svatojánský výlet II, Díl 1: Ivan. In: Bytí je vlnobití, Zdeněk Susa, Středokluky 2004, s. 109-135.

Havel, I. M., Mitášová , M.: Prostor prožívaný jako prostor k jednání. In: Prostor a jeho člověk (M. Ajvaz, Havel, I. M., M. Mitášová, eds.), Nakl. Vesmír, Praha 2004, s. 153-220.

[od 2005: = příspěvek do sborníku, = kapitola v knize]

Havel, I.M.: A Structure of Experienced Time. In: Endophysics, Time, Quantum and the Subjective (R. Buccheri et al. eds.) World Scientific Publishing Co., 2005, p. 163-188. [ISBN 981-256-509-4]

Havel, I.M., Mitášová, M.: Případ zeleného králíka. In: Kognice a umělý život V. (J. Kelemen et al., eds.), sv. 1, Slezská universita v Opavě, Opava 2005, s. 181–184 [ISBN 80-7248-310-2]

Havel, I.M.: Interdisciplinarita, transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání. In: Co znamená udržitelnost pro univerzity. Sborník mezinárodní konference Fóra vysokoškolských učitelů. Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha, 2005, s. 15-27. [ISBN 80-239-6560-3]

Havel, I.M.: At Home in Vesmír. In: Mind Factory. L. Armand (ed.) Litteraria Pragensia, Prague 2005, p. 54-77. [ISBN 80-7308-104-0 (pb)]

Havel, I.M.: In our likeness. An Essay on artificial people. In: Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-existence and Co-operation. Proc. 1st. Czech-Argentine Biennale Workshop “e–Golems”, Czech Technical University, Prague 2005, s. 1–14 [ISBN 80-01-03275-2]

Havel, I. M.: Brionin prst. In: Viva Activa, Viva Contemplativa – Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám (J. Kružík, ed.), UK FHS, Praha 2006, s. 334-346. [ISBN 80-239-6980-3]

Havel, I.M.: Prožívání epizodických situací – modality a hraniční případy, In: Kognice a umělý život VI., (J. Kelemen, V. Kvasnička, eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2006, s. 167–180. [ISBN 80-7248-355-2]

Havel, I. M: Prožívání epizodických situací. In: Myseľ, inteligencia a život (V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen, eds.), Vydavateľstvo STU, Bratislava 2007, s. 27-70 [ISBN 978-80-227-2643-6]

Havel, I. M., Mitášová M.: Vztah k druhému a architektura, In: Kognice a umělý život VII. (J. Kelemen et al., eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2007, s. 125-131 [ISBN 978-80-7248-412-6]

Havel, I. M.: Po nás podoba (Esej o umělých lidech). In: Umělá inteligence V. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha 2007, s. 29–42 [ISBN 978-80-200-1470-2]

Havel, I. M., Living in Conceivable Worlds. Le petit Cuistre. Filosofisch-Natuurkundig Tijdschrift, Vol. 6, Nr. 3 (2007), s. 26-37.

Havel, I. M., „Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive“, Kybernetika 44 (2008) No 3, pp. 314-327.

Havel, I.M.: "Time in Lists and Lists in Time" In: The Charm of a List. From the Sumerians to Computerised Data Processing (L. Doležalová, ed.), Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 9-11. [ISBN (13): 978-1-4438-0237-6]

Havel, I. M., Mitášová, M.: Percepce a tvorba agregátových objektů v prostoru. In: Kognice a umelý život IX. (J. Kelemen et al., eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2009, s. 89-99 [ISBN 978-80-7248-516-1]

Havel, I.M.: Kognitivní věda a problém vztahu mezi myslí a tělem. In: Kognitivní věda dnes a zítra (D.Krámský ed.), Bor, Liberec 2009, s. 13-25 [ISBN 978-80-86807-55-3] [přetisk z knihy: Höschl et al.: Psychiatrie, Tigis, Praha 2002, s. 201-206]

Havel, I. M.: “What Kind of Episodes are Stored in Episodic Memory? On the Concept of Memory in Cognitive Science.” In: Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin (L. Doležalová, ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 11–35. [ISBN(13): 978-1-4438-1261-0]

Havel, I. M.: „Uniqueness of episodic experience“ In: Kognice 2009. (Recenzovaný sborník konference, Hradec Králové 14.9. a 15.9), Gaudeamus, Hradec Králové 2009, pp. 5–24 [ISBN 978-80-7041-911-3]

Havel, I. M.: Seeing Numbers. In: Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hájek, (P. Cintula, Z. Haniková, V. Švejdar, eds.), Colledge Publications, London 2009, pp. 71–86.

Havel, I. M.: Jak vidíme čísla. In: Kognice a umelý život X. (J. Kelemen, V. Kvasnička, eds.), Slezská universita v Opavě, Opava 2010, s. 111–124 [ISBN 978-80-7248-589-5]

Havel, I. M.: Epizodické situace našeho života. In: Spor o přirozený svět (B. Velický, K. Trlifajová, P. Kouba, eds.), Filosofia, Praha 2010, s. 213–238 [ISBN 978-80-7007-317-9]

(b) Short and/or popularization texts

Monthly editorials in Vesmír (srpen 1990 – červen 2010: celk. 215 textů, z toho 130 později vyšlo knižně).

Havel, I. M., "O jednom metaforickém pohledu na svět." Vesmír 70(2) (1991) pp. 106-109.

Havel, I. M., "Schrödingerovy úvahy o mysli a vědomí." Vesmír 73(10) (1994), pp. 570–573.

Havel, I. M., "Zvědavýma očima." Kritický sborník 16(2) (1996), p. 35-38.

Havel, I. M., Molekuly na smutek – Kauzální domény a problém mysli a těla. In: Cyril Höschl. Sborník příspěvků k 50. narozeninám, Praha, Tigis 1999.

Havel, I. M.: „Chceme být vzdělaní do šíře nebo do hloubky?“ In: Krajinou pochybností (ed. M. Bartoš) – sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005-06, Nymburk–Olomouc 2007, s. 129-131 [ISBN 978-80-903773-4-9].

Havel, I. M.: The Magic of Metaphors in Science: Where Metaphors and Models Diverge. In: Approaching Scientific Knowledge: Metaphors and Models (9th Villa Lanna meeting on „Science or Else?“, A. Wittwer et al., eds.), Collegium Helveticum Heft 4, Zürich 2007, p. 27-30 [ISBN 978-3-9522441-6-6].

Havel, I. M.: Věda — a jak jinak? Science or Else? — deset let debat ve vile Lanna. In: Akademický bulletin 4/2008, s. 20

Havel, I. M.: Autobiografický čas člověka. Gymnasion 2008, č. 9, s. 9–12.

Havel, I. M.: “Co je to za revoluci? aneb Proměna člověka ve věku informace“. Revue Prostor, 79, 2008, s. 7—11.

Havel, I. M. and Boyer, M.: Science, or Else? – 10 Years of Discussion at the Villa Lanna. In: Reducibility – Arts, Science, and Living Nature (10th Villa Lanna meeting on „Science or Else?“, A. Wittwer et al., eds.), Collegium Helveticum Heft 5, Zürich 2008, p. 7-9 [ISBN 978-3-9522441-7-3].

Havel, I. M.: Lock Them Thinkers in the Tower. In: G. Folkers, Anything New Under The Sunspots? Collegium Helveticum, Zürich, 2007, p. 7—11 [ISBN 978-3-9522441-5-9]

In print (June 2010):

Havel, I. M.: Anthropocentrism in Science. In: 11th Villa Lanna meeting on „Science or Else?“), Collegium Helveticum Heft ?, 2010 (?).

(c) Books

Havel, I.M.: Otevřené oči a zvednuté obočí. Nakl. Vesmír, Praha 1998. [ISBN 80-85977-12-5]

Havel, I.M., Palouš, M., Neubauer Z.: Svatojánský výlet. Malvern & B.Just, Praha 1999 [ISBN 80-902628-1-3]

Havel, I.M., Neubauer Z.: Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení. SOFIS, Praha 2004 [ISBN 80-902785-7-8]

Havel, I.M.: Zvednuté obočí a zjitřená mysl. Dokořán, Praha 2005. [ISBN 80-7363-004-4]

Ajvaz, M. a Havel, I.M.: Snování. Rok dopisů o snech. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008.

Ajvaz, M. a Havel, I.M.: Sindibádův dům. Korespondence o epizodických situacích. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.

(d) Edited volumes

Mathematical Foundations of Computer Science 1992 (Havel, I.M., V.Koubek, eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1992 [ISBN 3-540-55808-X]

Co daly naše země Evropě a lidstvu III. (Havel, I. M., Třeštík, D., eds.), ELK, Praha 2000 [ISBN 80-86316-10-6]

Is There a Purpose in Nature? (I.M.Havel and A. Markoš, eds.), Vesmír/CTS, Prague 2002, [ISBN 80-85977-47-8]

Bytí je vlnobití: Gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše (k vydání připravil I.M.Havel), Zdeněk Susa, Středokluky 2004. [ISBN 80-86057-30-5]

Prostor a jeho člověk (M.Ajvaz, I.M.Havel, M.Mitášová, eds.), Vesmír, Praha 2004 [ISBN 80-85977-60-5].
Last updated: 9.6.2010
Imprint Privacy policy « This page (revision-14) was last changed on Monday, 6. September 2010, 11:52 by Kaiser Dana
  • operated by