Jens Christian Hansen - List of publications#


 • Hansen, Jens Christian. En vandring gjennom Bergens byplanlegging. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011 (1) p. 44-46UiB
 • Hansen, Jens Christian. Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2009 (5) p. 70-72UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael. The Nordic countries: A geographical overview. I: Nordic Landscapes. Region and Belonging on the Northern Edge of Europe. University of Minnesota Press 2008 ISBN 978-0-8166-3914-4. p. 543-567NTNU UiB
 • Hansen, Jens Christian. De lange linjene i norsk byutvikling og urbanisering. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (5) p. 60-65UiB
 • Hansen, Jens Christian. "Hjarte for heile landet" - Hvilken distrikts- og regionalpolitikk vil den rød-grønne regjeringen føre?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (1) p. 48-57UiB
 • Hansen, Jens Christian. Hva gjør vi med Osloregionen?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2006 (3-4) p. 40-49UiB
 • Hansen, Jens Christian. Norsk Hydro som stedsbygger og stedsnedbygger. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2006 (5) p. 59-63UiB
 • Hansen, Jens Christian. Nærings- og stedsomstilling. Bergens Tidende 2006 p. 12-UiB
 • Hansen, Jens Christian. Et institutt på vandring. Geografisk mobilitet. Vidsyn 2005 ;Volume 18. p. 5-10UiB
 • Hansen, Jens Christian; Lundberg, Anders. Professor Peter Sjøholt – a profile in Norwegian geography. Norsk Geografisk Tidsskrift 2005 ;Volume 59.(3) p. 249-250UiB
 • Hansen, Jens Christian. Ansvarsfordelingen mellom stat, fylke og kommune: Hva gjør man i Danmark, og hva tenker man i Norge?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2004 (4) p. 46-54UiB
 • Hansen, Jens Christian. The Future of Marginal Regions as Perceived by Those Who are expected to shape it. I: Regional Development on the North Atlantic Margin. Ashgate 2004 ISBN 0754641759. p. 11-33UiB
 • Hansen, Jens Christian. Tor.Fr. Rasmussen:Bosetting og byutvikling. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2004 (2) p. 70-72UiB
 • Hansen, Jens Christian. Ungdoms forhold til sted: Er Rjukan et blivende sted?. I: Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 8251919347. p. 102-118UiB
 • Hansen, Jens Christian; Byron, Reginald; Jenkins, Tim. Regional Development on the North Atlantic Margin. Ashgate 2004 (ISBN 0754641759) 232 p. UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael. Mead, W. R. 2002: A Celebration of Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2004 ;Volume 58.(3) p. 144-UiB
 • Hansen, Jens Christian. Didn'I tell you?. Journal of Nordregio 2003 (4) p. 22-23UiB
 • Hansen, Jens Christian. Perceptions of Migration from Marginal Norway 1950-2000. Government and Governance: Nations, Regions and Communities on the Margins. The International Society for the Study of Marginal Regions; 2003-01-01UiB
 • Hansen, Jens Christian. Perceptions of migration from marginal Norway 1950-2000. : MANGLER 2003 Geografi i BergenUiB
 • Hansen, Jens Christian. Om statistikken - dens produsenter og dens brukere. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002 (6) p. 82-85UiB
 • Hansen, Jens Christian. Oppfatninger om flytting i Norge - Jamstillingskomitéens innstilling 1951. : Institutt for geografi, UiB 2002 13 p. Geografi i Bergen(249)UiB
 • Hansen, Jens Christian. Regional omstilling. Senter for miljø og ressursstudier (SMR), Universitetet i Bergen, 6. t. undervisning ved kurs IKSF 241; 2002-11-01UiB
 • Hansen, Jens Christian. Regional omstilling - norske erfaringer. Arbeidseminar for faggruppen for regional omstilling, SND; 2002-06-13UiB
 • Hansen, Jens Christian. Regional omstilling i Norge. NTNU, Geografisk Institutt; 2002-03-18UiB
 • Hansen, Jens Christian. Ungdoms forhold til sted. Norsk Geografisk Selskaps årskonferanse; 2002-04-05 - 2002-04-06UiB
 • Hansen, Jens Christian. Ungdoms forhold til sted: Er Rjukan et blivende sted?. : Institutt for geografi, UiB 2002 23 p. Geografi i Bergen(254)UiB
 • Vatne, Eirik; Hansen, Jens Christian. Odda - over og ut?. Bergens Tidende 2002 UiB
 • Hansen, Jens Christian. Er forpliktende interkommunalt samarbeid i flerkommunae byområder mulig?. Oppstartseminar om Grenlands framtid i forkant av utarbeidelse av fylkesdelplan for Grenland, kalt Infrastrukturplan for Grenland.; 2001-08-30UiB
 • Hansen, Jens Christian. Fremtiden for distriktene slik den oppfattes av dem som er forventet å skape den. NFR, REGUT-programmet: Midtveiskonferanse; 2001-10-15UiB
 • Hansen, Jens Christian. How are Young People Coping with Economic Restructuring?. I: Community Development on the North Atlantic Margin. Ashgate 2001 p. 49-79UiB
 • Hansen, Jens Christian. Hvilke geografiske rom passer best for regionalpolitikken?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2001 (3-4) p. 20-25UiB
 • Hansen, Jens Christian. Innlegg i paneldebatt om det regionale nivåets rolle i regionalpolitikken. Norsk Geografisk Selskap: Seminar om endringsprosesser og konflikter i et geografisk perspektiv; 2001-04-19 - 2001-04-20UiB
 • Hansen, Jens Christian. Kan kommunen styres gjennom planlegging?. Vestnorsk Plangruppe: Planleggerdagen 2001; 2001-11-23UiB
 • Hansen, Jens Christian. Osterøy: lokalsamfunn eller del av Bergens-regionen?. Bergen Arkitekt Skole; 2001-03-06UiB
 • Hansen, Jens Christian. Regional omstilling. 5 t. forelesninger på kurs IKSF 241, SMU, Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen, Senter for miljø og utvikling; 2001-01-01UiB
 • Hansen, Jens Christian. Regional utvikling i 1990–årene. Nyskaping eller mer av det samme?. Regionale trender 2001 (1) p. 18-23UiB
 • Hansen, Jens Christian. The future of marginal regions as perceived by those who are expected to shape it. The Sixteenth International Seminar on Marginal Areas; 2001-08-05 - 2001-08-12UiB
 • Hansen, Jens Christian. The future of marginal regions as perceived by those who are expected to shape it. I: MANGLER. : MANGLER 2001 UiB
 • Hansen, Jens Christian. Vestlandsfylket 2020. Asplan Viak, konsernsamling; 2001-01-01UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael. Iceland, Norway. I: Europe and its States: a geography. Paris: DATAR, La documentation Francaise 2001 ISBN 2-11-004760-7. p. 138-144UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael. Island, Norwegen. I: Europa und seine Staaten: eine Geographie. Paris: DATAR, La documentation Francaise 2001 ISBN 2-11-004761-5. p. 144-150UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael R. Handley. Norway. I: Europe and its States: A Geography. : DATAR - La Documentation Francaise 2001 ISBN 2-11-004760-7. p. 141-144NTNU UiB
 • Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Kvitastein, Olav; Hansen, Jens Christian. Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling. Bergen: SNF 2001 (ISBN 82-491-0163-4) 400 p. SNF-rapport(40/01)UiB
 • Hansen, Jens Christian. Evaluering av lokale næringsomstillinger. EVA-seminar nr. VI; 2000-09-21 - 2000-09-22UiB *Hansen, Jens Christian. Hallstein Myklebost 1923-2000. Norsk Geografisk Tidsskrift 2000 ;Volume 54.(3) p. 137-138UiB *Hansen, Jens Christian. Hallstein Myklebost 1923-2000. Norsk Geografisk Tidsskrift 2000 ;Volume 54.(3) p. 137-138UiB
 • Hansen, Jens Christian. The 1990s: The Aftermath of a revolution?. North. The Journal of NORDregio 2000 ;Volume 11.(5/6) p. 8-11UiB
 • Hansen, Jens Christian. The 1990s: The Aftermath of a revolution?. North. The Journal of NORDregio 2000 ;Volume 11.(5/6) p. 8-11UiB
 • Hansen, Jens Christian; Jones, Michael R. Handley. Chapitres sur les pays Nordiques (Danemark, Finlande, Suède, Islande, Norvège (p. 47-69 and 142-148). I: L'Europe et ses États. Une géographie. Paris: La Documentation Francaise 2000 ISBN 2-11-004665-1. p. 208-NTNU UiB
 • Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav. Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 2000 81 p. Arbeidsnotater SNFUiB


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Tuesday, 2. October 2012, 11:00 by Nowak Aleksandra
 • operated by