Bronisław Geremek - Publications#


Books

1. Bronisław Geremek, Jeden głos w Europie, Kraków, Universitas, 2010, 186 p.

2. Une voix en Europe, Paris, Economica, 2009, 142 p.

3. Visions D’Europe, ed. Bronisław Geremek, Robert Picht, Paris, Odile Jacob, 2007, 473 p.

4. Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV wiek, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego TPN, 2003, 281 p.

5. La pieta e la forca, Storia della miseria e della carità in Europa, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001, 270 p.

6. Bronisław Geremek, Georges Duby, Paixões Comuns, Conversas com Philippe Sainteny, Lisboa, Edições Asa, 1993, 175 p.

7. Uomini senza padrone, Poveri e marginali tra medioevo e età moderna, «Biblioteca di cultura historica», Torino, Giulio Einaudi editore, 1992, 298 p.

8. Świat „opery żebraczej”,Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa,Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989,366 p.

9. Geschichte dr Armut, Elend und Barmherzigkeit in Europa, München-Zürich, Artemis Verlag, 1988, 328 p.

10. La stirpe di Caino, L’immagine dei vagabondi e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo, Milano, Il Saggiatore, 1988, 483 p.

11. Les Marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, (Paris), Flammarion, 1976, 357 p.

12. Najemna siła robocza w rzemiośle Paryża XIII-XV w., Warszawa, PWN, 1962, 201 p.

Covers of selected books#


B. Geremek, G. Duby, Paixões Comuns: Conversas com Philippe Sainteny


B. Geremek: Geschichte dr Armut, Elend und Barmherzigkeit in Europa


B. Geremek: La pieta e la forca, Storia della miseria e della carità in Europa


B. Geremek: La stirpe di Caino


B. Geremek: Les Marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles


B. Geremek: Une voix en Europe


B. Geremek: Uomini senza padrone, Poveri e marginali tra medioevo e età moderna

Imprint Privacy policy « This page (revision-9) was last changed on Monday, 27. February 2012, 14:08 by Kaiser Dana
  • operated by