Adam Frączek - Selected publications (books)#


  • Frączek, A., Pufal-Struzik, I. (Eds and co-author) (1996), Agresja wśród dzieci i młodzieży (Aggression among Children and Youth), Wyd. Ped. ZNP: Kielce
  • Frączek,A.,& Zumkley,H.(Eds and co-author) (1992), Socialization and Aggression. Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, (Polish edition: 1993, IP PAN, Warszawa)
  • Frączek, A.(Ed and co-author) (1986), Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej (Studies on Determinants and Regulation of Interpersonal Aggression), Ossolineum, Warszawa
  • Frączek,A.,& Malak,B.(Eds)(1980), Z zagadnień psychologii socjalizacji (Problems of Psychology of Socialization), WSPS: Warszawa
  • Frączek,A.,(Ed and co-author) (1979), Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych (Studies on Psychological Mechanisms of Aggressive Behavior), Ossolineum: Warszawa;
  • Feshbach,S.,& Frączek,A.(Eds and co-author)(1979), Aggression and Behavior Change. Biological and Social Processes, Preager: New York
  • Frączek,A.(Ed)(1975), Z zagadnień psychologii agresji (Problems of the Psychology of Aggression), WSPS: Warszawa
  • Jankowski,K. ,Frączek,A.,& et.all.(1975), Effects of psycho-, kinesi-, and pharmacotherapy in emotionally disturbed adolescents evaluated with psychological and physiological methods, University of Warsaw: Warsaw


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Thursday, 4. April 2013, 10:17 by Nowak Aleksandra
  • operated by