Tore Frängsmyr - Selected publications#


 • Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, 2 vol. (2000).
 • The Structure of Knowledge: Classificationns of Science and Learning since the Renaissance, editor (2001).
 • Om vetenskapshistoria (Salvia nr 1, 2003).
 • Pekingmänniskan: En historia utan slut (2006).
 • Sökandet efter upplysningen (2 uppl., 2006).
 • Idéhistoriens huvudlinjer, tills. m. Gunnar Eriksson (4 uppl., 2006).
 • Carl von Linné – paradoxernas vetenskapsman (Salvia nr 7, 2007).
 • Vetenskapshistoria under 25 år (Salvia nr 9, 2007).
 • ”Between the Deluge and the Ice Age”, i Advancements of Learning: Essays in Honour of Paolo Rossi, ed. J.L. Heilbron (2007).
 • “Wolffianism in Sweden”, i Christian Wolff und die europäische Aufklärung, eds. Jürgen Stolzenberg & Oliver-Pierre Rudolph (2007).
 • “Minnestalens historia”, i För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1749-2007, ed. Cecilia Bergström (2010).
 • ”Carl Linnaeus”, i The Great Scientists, ed. Andrew Robinson (under utg.).
 • “Min läsning”, dubbelföreläsning i Senioruniversitetet (30/9).
 • ”Presentation av projektet Uppsala universitets historia (7/10).
 • ”Hur skriver man en universitetshistorik?”, föreläsning Gustavianum (12/10).
 • ”Uppsala universitets historia”, dubbelföreläsning Senioruniversitetet (19/10).
 • ”Vetenskapens olika roller under 1900-talet”, föreläsning Gustavianum (2/11.
 • ”Vem bestämmer över forskning?”, inledning vid seminarium tills.m. Li Bennich-Björkman (9/11).
 • ”Populärvetenskapens villkor”, deltagande i diskussionspanel (11/11).


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last updated on Thursday, 25. October 2012, 11:59 by Nowak Aleksandra
 • operated by