Horace Engdahl - List of Selected Publications#


 • Om det utopiska tänkesättet : föreläsning i Stockholm (1982)
 • Swedish ballet and dance : a contemporary view (1984)
 • Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt (1986)
 • Om uppmärksamheten (1988)
 • Stilen och lyckan : essäer om litteratur (1992)
 • Beröringens ABC : en essä om rösten i litteraturen (1994)
 • Stagnelius Kärleken (1996)
 • Meteorer (1999)
 • Ärret efter drömmen (2009)
 • Cigaretten efteråt (2011)
Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last updated on Thursday, 20. August 2015, 10:49 by Kulik Karolina
 • operated by