Frantisek Danes Selected publications#


 • Soustava hudebních prostředků větných a její vztah k významové stavbě věty, 1951
 • Intonace a věta ve spisovné češtině, 1957
 • Malý průvodce po dnešní češtině, 1964
 • Probleme der Textgrammatik, 1976
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 1978 a další vydání, člen hlavní redakce
 • Věta a text – studie ze syntaxe spisovné češtiny, 1985
 • Větné vzorce v češtině, 2., rozšířené vydání 1989
 • Český jazyk na přelomu tisíciletí, 1997
 • Jazyk a text – výbor z lingvistického díla Františka Daneše, 1999–2000
 • Jak napsat odborný text, 1999, spolu se Světlou Čmejrkovou


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Monday, 2. June 2014, 15:48 by Nowak Aleksandra
 • operated by