Ida Blom - Selected publications#

  • Medicine, morality and political culture. Legislation on venereal disease in five Northern European countries, c.1870-c.1995. 2012
  • Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag 2005 (translated into Swedish 2006)
  • Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet (editor and author) 2005 (revised ed. of orig. 1999, winner of Sverre Steen Prize 2000)
  • Det er forskjell på folk nå som før. Om kjønn og andre former for sosial differensiering. 1998
  • "Feberens ville rose" - Tre omsorgssystemer i tuberkulosearbeidet 1900-1960. 1998
  • Editor and author of Cappelens globale kvinnehistorie, 1 - 3 vols. 1992-93 Winner of Brage Prize 1993.
  • Den Haarde Dyst. Fødselshjelp i Norge gjennom 150 år. 1988
  • Barnebegrensning, synd eller sunn fornuft? 1980
  • Kampen om Eirik Raudes land. 1973
Imprint Privacy policy « This page (revision-3) was last changed on Tuesday, 20. November 2012, 11:02 by Kaiser Dana
  • operated by