!!Tone Sverdrup - Selected ublications
\\
__Books authored/edited:__
\\ \\
Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2011). Familieretten, 7. utgave. Peter Lødrup og Tone Sverdrup.  ISBN 9788291724140.  443 p. 
\\ \\
Sverdrup, Tone & Boele-Woelki, Katharina (ed.) (2008). European Challenges in Contemporary Family Law. Intersentia.  ISBN 978-90-5095-692-5.  424 p. 
\\ \\
Sverdrup, Tone & Lødrup, Peter (2011). Oversikt over familieretten. (Oslo, Cappelens Forlag).  ISBN 9788202349059. 125 p. 
\\ \\
__Articles:__
\\ \\
 Equal Rights at any Costs?, i Elaine Sutherland (ed.)The Future of Child and Family Law: International Predictions (Cambridge University Press, 2012) ISBN 9781107006805, pp. 296 - 329.
\\ \\
 Equal Parenthood: Recent Reforms in Child Custody Cases, B. Atkin (ed.) ISFL Yearbook 2011 (Bristol: Jordan Publishing, 2011)ISBN 9781846612848, pp. 303-312. 
 \\ \\
 Nicht gekleidet, nicht nackend. Über das vertragsrechtliche Bewusstsein in Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft“, i Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, A. Büchler, M. Müller-Chen, (eds.), (Basel: Stämpfli Verlag, 2011) ISBN 9789400002241, pp. 1675-1697.
\\ \\
Indirekte bidrag, berikelse og livsfellesskapets logikk i Tidsskrift for Familie- og arveret (København: Thomson Forlag 2011) pp. 293-302.
\\ \\
Trenger vi en samboerlov, i Med loven mot makta, Juss-Buss førti år, Juss-Buss (red.) (Oslo: Novus Forlag, 2011)ISBN: 9788270996483, pp. 226-244.
\\ \\
Vederlagskrav og lemping i samboerforhold – to nye høyesterettsdommer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 (4) pp 323-336.
\\ \\
An Ill-Fitting Garment: Why the Logic of Private Law Falls Short between Cohabitants, i B. Verschraegen (red.) Family Finances. (Wien: Jan Sramek Verlag 2009) ISBN 9783902638106, pp. 
\\ \\
European Family Law in Action - Property relations between spouses. I: European Family Law in Action, Volume IV Property Relations between spouses., Boele Woelki, Braat, Summer (ed.) (Antwerpen: Intersentia, 2009) ISBN 978-90-5095-893-6, (ca 45 pages).
\\ \\
Deling av formuen i samboerforhold. i Familieret og engagement. Hilsener til Svend Danielsen.(København:Thomson 2009) ISBN 978-87-619-2562-6. pp. 21-38.
\\ \\
Familieretten. i Knophs oversikt over Norges rett,, K. Lilleholt (red) 13.utgave (Oslo: Universitetsforlaget, 2009) ISBN 978-82-15-01406-7. s. 106-136 (with Peter Lødrup).